Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

M-databas - en forskningsdatabas vid Malmö Högskola och Lunds Universitet

Forskningsprojekt inom Samhällsgeografi

Projekttitel: M-databas - en forskningsdatabas vid Malmö Högskola och Lunds Universitet

Period: 2011-

Kontaktperson: Nicklas Guldåker och Mona Tykesson

Forskare på projektet:

Beskrivning

M-databas är ett utvecklingsprojekt vid Malmö Högskola och Lunds Universitet. Syftet med projektet är att bygga upp en forskningsdatabas som skall fungera som stöd till forskning vid Malmö Högskola och vid Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi,  Lunds Universitet.

I projektet samlas en rad variabler från olika aktörer in. Variablerna systematiseras, tematiseras och knyts till olika geografiska nivåer för att underlätta statistiska och geografiska analyser. Den geografiska nivån varierar från exakta koordinater till stadsdelsnivå. Tidsserierna omfattar övergripande perioden 1990-2012.

Databasen innehåller över 400 variabler för Malmö Stad och över 200 variabler för Helsingborg stad.

Även andra Skånska kommuner finns representerade. Databasarbetet sker i aktiv samverkan med flera aktörer, framför allt Helsingborgs Stad, Malmö Stad, Polisområde Malmö, Räddningstjänst Syd och Räddningstjänsten Skåne Nordost. Statistik samlas in även från andra källor bl.a. MKB, Helsingborgshem, Brottsförebyggande Rådet, Länsstyrelsen, Transportstyrelsen och Skolverket. Utvecklingen av M-databas är för närvarande relaterat till pågående forskning med inriktning mot städer och sociala förändringsprocesser. Även egen data, t.ex. karteringar av skadegörelse och klotter i olika stadsdelar i Helsingborg, Landskrona och Malmö läggs in. Ambitionen är också att bygga upp tjänster för visualisering av statistik på kartor och över tid.

Projektet har finansierats inledningsvis av Malmö Högskola. 

Sidansvarig:

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
samt humanekologiska avdelningen

Adress: Sölvegatan 10,
223 62 Lund
Telefon: 046-222 17 59

Samhällsvetenskapliga fakulteten