Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

SGPOL - Programstruktur

Exempel på vanliga studiegångar inom programmet kan alltså se ut på följande sätt:

Huvudämne statsvetenskap
Termin 1: Statsvetenskap, grundkurs 1-30 hp
Termin 2: Nationalekonomi, grundkurs 1-30 hp
Termin 3: Valbara kurser inom programmet, tex 15 hp statistik + 15 hp
handelsrätt (juridisk översiktskurs)
Termin 4: Statsvetenskap, fortsättningskurs 31-60 hp
Termin 5: Statsvetenskap, kandidatkurs 61-90 hp
Termin 6: Praktikkurs (valfria poäng)

Huvudämne nationalekonomi
Termin 1: Statsvetenskap, grundkurs 1-30 hp
Termin 2: Nationalekonomi, grundkurs 1-30 hp
Termin 3: Valbara kurser inom programmet, tex 30 hp företagsekonomi
Termin 4: Nationalekonomi, fortsättningskurs 31-60 hp
Termin 5: Utbytesstudier (valfria poäng)
Termin 6: Nationalekonomi, kandidatkurs 61-90 hp

Huvudämne samhällsgeografi
Termin 1: Statsvetenskap, grundkurs 1-30 hp
Termin 2: Nationalekonomi, grundkurs 1-30 hp
Termin 3: Samhällsgeografi, grundkurs 1-30 hp
Termin 4: Samhällsgeografi, fortsättningskurs 31-60 hp
Termin 5: Franska, grundkurs 1-30 hp (valfria poäng)
Termin 6: Samhällsgeografi, kandidatkurs 61-90 hp

Läs mer

SGPOL Kontaktuppgifter

Programkoordinator

Daniel Alfons
046-222 89 50
daniel [dot] alfons [at] svet [dot] lu [dot] se

Studievägledare

studievagledare [at] keg [dot] lu [dot] se (studievagledare[at]keg[dot]lu[dot]se)

Mårten Wallette
046-222 86 75
marten [dot] wallette [at] nek [dot] lu [dot] se