Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

SGPOL - Programstruktur

Exempel på vanliga studiegångar inom programmet kan alltså se ut på följande sätt:

Huvudämne statsvetenskap
Termin 1: Statsvetenskap, grundkurs 1-30 hp
Termin 2: Nationalekonomi, grundkurs 1-30 hp
Termin 3: Valbara kurser inom programmet, tex 15 hp statistik + 15 hp
handelsrätt (juridisk översiktskurs)
Termin 4: Statsvetenskap, fortsättningskurs 31-60 hp
Termin 5: Statsvetenskap, kandidatkurs 61-90 hp
Termin 6: Praktikkurs (valfria poäng)

Huvudämne nationalekonomi
Termin 1: Statsvetenskap, grundkurs 1-30 hp
Termin 2: Nationalekonomi, grundkurs 1-30 hp
Termin 3: Valbara kurser inom programmet, tex 30 hp företagsekonomi
Termin 4: Nationalekonomi, fortsättningskurs 31-60 hp
Termin 5: Utbytesstudier (valfria poäng)
Termin 6: Nationalekonomi, kandidatkurs 61-90 hp

Huvudämne samhällsgeografi
Termin 1: Statsvetenskap, grundkurs 1-30 hp
Termin 2: Nationalekonomi, grundkurs 1-30 hp
Termin 3: Samhällsgeografi, grundkurs 1-30 hp
Termin 4: Samhällsgeografi, fortsättningskurs 31-60 hp
Termin 5: Franska, grundkurs 1-30 hp (valfria poäng)
Termin 6: Samhällsgeografi, kandidatkurs 61-90 hp

Läs mer

SGPOL Kontaktuppgifter

Programkoordinator

Daniel Alfons
046-222 89 50
daniel [dot] alfons [at] svet [dot] lu [dot] se

Studievägledare

studievagledare [at] keg [dot] lu [dot] se

Mårten Wallette
046-222 86 75
marten [dot] wallette [at] nek [dot] lu [dot] se