Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studieuppehåll och studieavbrott

Studieuppehåll

Med studieuppehåll avses uppehåll i studierna som anmälts till institutionen. Studieuppehåll ges både med och utan platsgaranti. Platsgaranti ges vid särskilda skäl så som sociala, medicinska eller andra särskilda skäl som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag. Studieuppehåll utan platsgaranti innebär att du kan komma tillbaka i mån av plats efter ditt uppehåll. Notera att de olika programmen har olika regler för studieuppehåll. Generellt så ges endast studieuppehåll under 1 år på institutionens program. Kontakta din studievägledare för mer information. 

Eventuellt överklagande av beslut om studieuppehåll görs till Överklagandenämnden för högskolan. Skrivelsen skall skickas till Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Överklagandet skall ske inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Läs mer här på hemsidan för Överklagandenämnden.

Studieavbrott

Studieavbrott från kurser och program ska alltid meddelas till din studievägledare så fort som möjligt efter att du bestämt dig. På så sätt kan vi överväga möjligheten att ge din plats till en väntande reserv.

Inom 3 veckor från kursstart (tidigt avbrott) registrerar du själv ditt avbrott i Studentportalen. Vid tidigt avbrott försvinner kursregistreringen i Ladok.

Vid senare avbrott ligger registreringen och avbrottet kvar i Ladok. Ifall du vill göra avbrott senare än 3 veckor efter kursstart, behöver avbrottet registreras direkt i Ladok av oss på institutionen.

Lämna blanketten till din studievägledare, eller till expeditionen under expeditionstid.