Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Studieuppehåll och studieavbrott

Studieuppehåll

Med studieuppehåll avses uppehåll i studierna som anmälts till institutionen. Studieuppehåll ges både med och utan platsgaranti. Platsgaranti ges vid särskilda skäl så som sociala, medicinska eller andra särskilda skäl som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag. Studieuppehåll utan platsgaranti innebär att du kan komma tillbaka i mån av plats efter ditt uppehåll. Notera att de olika programmen har olika regler för studieuppehåll. Generellt så ges endast studieuppehåll under 1 år på institutionens program. Se programsidor för blanketter om studieuppehåll eller kontakta din studievägledare.

Eventuellt överklagande av beslut om studieuppehåll görs till Överklagandenämnden för högskolan. Skrivelsen skall dock skickas till Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Överklagandet skall ske inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.

Studieavbrott

Studieavbrott från kurser och program ska alltid meddelas till din studievägledare så fort som möjligt efter att du bestämt dig. På så sätt kan vi överväga möjligheten att ge din plats till en väntande reserv.

Inom 3 veckor från kursstart (tidigt avbrott) registrerar du själv ditt avbrott i Studentportalen. Vid tidigt avbrott försvinner kursregistreringen i Ladok.

Vid senare avbrott ligger registreringen och avbrottet kvar i Ladok. Ifall du vill göra avbrott senare än 3 veckor efter kursstart, behöver avbrottet registreras direkt i Ladok av oss på institutionen.

Lämna blanketten till din studievägledare, eller till expeditionen under expeditionstid.

Sidansvarig:

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
samt humanekologiska avdelningen

Adress: Sölvegatan 10,
223 62 Lund
Telefon: 046-222 17 59

Samhällsvetenskapliga fakulteten