Anmälan och antagning

SGPOL

Ansökan görs på Antagning.se senast den 15 april inför höstterminen och 15 oktober inför vårterminen.

Läs mer

Studenter

Antagning: Vem ska du kontakta?

Om du har frågor som gäller:

  • din anmälan
  • bedömning av grundläggande behörighet
  • dokument som du skickade med din anmälan

kontakta Antagningsservice

  • antagningsresultat
  • behörighet i Engelska

kontakta Antagningsavdelningen vid Lunds Universitet

  • antagningsstatistik
  • meritvärdering och särskild behörighet

kontakta Studievägledaren