Studie- och resultatintyg

Verifierbara ladokutdrag kan du själv skriva ut på Studentportalen.

Antagningsbevis skickas inte ut av institutionen utan tillhandhålls av UHR (Universitet- och högskolerådet).

Via denna guide kan du själv ta fram resultat- och studieintyg från LADOK

Beställ studieintyg/ladokutdrag (gäller för dig som inte längre är student). 

Mer information om intyg via Studentportalen

Om du behöver intyg med underskrift och stämpel, kan du kontakta expeditionen eller din studievägledare vid institutionen.

Meddela om detta senast en vecka innan du behöver intyget.