Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Doktorandutbildning i Kulturgeografi och ekonomisk geografi

Runt femton doktorander deltar för närvarande i doktorandutbildningen i kulturgeografi och ekonomisk geografi. Tjänsterna finansieras av institutionen, forskningsprojekt eller av externa myndigheter och organisationer. Doktorandtjänster utannonseras därför oregelbundet när forskningsmedel eller institutionstjänster blivit lediga. För att bli antagen krävs att studierna finansieras på något av de nämnda sätten.

För att vara behörig att söka till forskarutbildningen krävs tidigare studier om 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp skall vara på avancerad nivå. Minst 30 hp på avancerad nivå skall utgöras av kurser i Kulturgeografi/Ekonomisk geografi, eller närliggande område, varav 15 hp skall utgöras av ett uppsatsarbete.

Doktorandutbildningen tar normalt fyra år och omfattar en avhandling och kurser. Läs mer i institutionens utbildningsplan för forskarutbildning.

På samhällsvetenskapliga fakultetens hemsida finns mer information om forskarutbildning vid fakulteten. Här kan du hitta information om aktuella kurser, blanketter samt doktorandhandboken.

Den allmänna studieplanen för forskarutbildningen uppdaterades 2014. Doktorander antagna enligt 2007 års allmänna studieplan har möjlighet att välja vilken studieplan de vill följa. Doktorander antagna under 2015 följer den nya studieplanen.

Kurser och aktiviteter inom forskarutbildningen

SASK001 Specialiseringskurs 1

SASK001 Litteratur

SASK002 Specialiseringskurs, fortsättningskurs

SAKO001 Specialiseringskurs, Konferensdeltagande I

SAKO002 Specialiseringskurs, Konferensdeltagande II

SAKO002 Specialiseringskurs, Konferensdeltagande III

SASD001 Specialiseringskurs, Deltagande i seminarier och doktorandfora

SASP002 Specialiseringskurs, Avhandlings-PM


Institutionen är medlem i nationella forskarutbildningsprogrammet i kulturgeografi och ekonomisk geografi.

Kursutbud inom programmet

Forskarutbildning, Kulturgeografi och ekonomisk geografi

Studierektor för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi och ekonomisk geografi

Henrik Gutzon Larsen
henrik_gutzon [dot] larsen [at] keg [dot] lu [dot] se (henrik_gutzon[dot]larsen[at]keg[dot]lu[dot]se)