Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stöd vid studier

Pedagogiskt stöd, Studieverkstaden, Studenthälsan

Pedagogiskt stöd

Att ha en funktionsnedsättning som dyslexi eller ADHD är inget hinder för roliga och spännande studier vid Lunds universitet. Kontakta Pedagogiskt stöd för att få reda på vilka resurser du kan använda dig av och hur du ansöker om pedagogiskt stöd under din studietid. För att kunna ansöka behöver du ett intyg på att din funktionsnedsättning är varaktig.

Tänk på att kontakta pedagogiskt stöd så fort som möjligt när du påbörjar dina studier då det kan ta ett tag att få hjälp, beroende på vad man behöver hjälp med. Inläsning av böcker kan t.ex. ta 6-8 veckor.

Ge ditt beslut om pedagogiskt stöd till din studievägledare så fort du fått det. Studievägledaren meddelar sedan kursansvariga lärare.

Studieverkstaden

Studieverkstaden kan hjälpa dig som vill utveckla din studieteknik på olika sätt. Studieverkstaden kan bland annat hjälpa dig med planering av studier, lässtrategier, skrivhandledning och muntliga presentationer.

Studenthälsan

Hos studenthälsan kan du få hjälp med hälsoproblem som i första hand har med din studiesituation att göra. Det kan vara allt från att du känner dig stressad, deppig, sover dåligt, har ångest eller behöver hjälp med CSN angående dina studiemedel. Om du söker vård för till exempel infektion, halsfluss, acne, skador eller recept på p-piller vänder du dig till den allmänna sjukvården, till exempel någon av Region Skånes vårdcentraler.

På Studenthälsan jobbar kuratorer, sjuksköterskor, psykologer, psykiater och sjukgymnast. Alla som jobbar där har tystnadsplikt.

AWELU

AWELU står för Academic Writing in English at Lund University. AWELU är en elektronisk resurs för akademiskt skrivande på Lunds universitet. Resursen innehåller stöd för att du själv ska kunna utveckla dina texter.

Studentprästerna

Studentpräster finns vid alla universitet och högskolor i Sverige. Studentprästerna är en organisation fristående från universitetet knuten till Svenska kyrkan.

Studentprästerna finns till för studenter och personal vid Lunds universitet som en särskild resurs med kunskap i krisstöd. Oavsett tro eller livsåskådning är du välkommen till enskilda samtal med någon av prästerna. Det kan gälla frågor om livet, relationer, tro, det stora eller det lilla. Samtalen är kostnadsfria och prästerna har tystnadsplikt. 

Stöd vid diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier

Den här guiden riktar sig främst till studenter vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Syftet är att du ska kunna finna stöd i guiden för att våga gå vidare om du råkar ut för diskriminering, trakasserier och/eller kränkande särbehandling.

Läs mer här