Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samverkan och samhällsnytta

Forskning som bidrar till förändring

Forskning spelar en viktig roll för en hållbar samhällsutveckling. Genom att samverka med privat, offentlig och idéburen sektor samt medborgare skapas förutsättningar för forskning som både är relevant och gör samhällsnytta. Forskningen som bedrivs vid Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi har stor bredd och har i kraft, av sin inriktning och sitt samhällsnära fokus, potential att bidra till lösningar på flera av vår tids stora samhällsutmaningar. Utmaningar inom områden som exempelvis global utveckling, klimatanpassning & energiomställning samt en hållbar landsbygds- och stadsutveckling. Här presenterar institutionen så kallade Impact stories som konkret lyfter fram forskning som fått ett genomslag i samhället och bidragit till positiv utveckling för människor, myndigheter, företag och andra organisationer.

Se två exempel på den samhällsnytta forskningen på institutionen bidrar till

Användning av Geografiska informationssystem (GIS) för att hjälpa polisen med det brottsförebyggande arbetet

 

Kartverktyget

Läs mer om forskningen bakom

 


Forskning som lyfter fram lokalbefolkningens erfarenheter av att leva nära infrastruktur för utvinning och transport av gas i Appalachia.

 

Läs mer om forskningen bakom