Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Styrdokument

Planer och policys

Arbetsmiljöplan

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi strävar efter en god och säker arbetsmiljö. Mer om detta kan du läsa i vår arbetsmiljöpolicy.

Jämställdhet, Likabehandling & Mångfald

Ytterst ansvarig för institutionens arbete kring jämställdhet, likabehandling och mångfald är prefekten. Det dagliga arbetet med frågorna drivs dock av Arbetsgruppen för jämställdhet, likabehandling och mångfald.

Arbetsgruppen för jämställdhet, likabehandling och mångfald (JLM-gruppen) är en arbetsgrupp under styrelsen som har som uppgift att inventera, bevaka och informera om jämställdhets- och likabehandling- och mångfaldsfrågor som är relevanta för institutionen. Målsättningen är att höja kunskapsnivån och engagemanget för dessa frågor hos institutionens personal och studenter. Arbetsgruppen tar fram informationsmaterial och formulerar förslag till åtgärder och evenemang till styrelsen och institutionsledningen.

Gruppen består av följande medlemmar:

Dokument

Policy för att motverka kränkande särbehandling och diskriminering vid Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
Diarienummer STYR 2018/682, 2018-04-03

Information brief on post-doctoral appointments
Diarienummer STYR 2018/1981, 2018-12-11

Systematiskt brandskyddsarbete

Inom Lunds Universitet ska vi arbeta för ett brandskydd som skyddar liv, hälsa och egendom och som främjar verksamheten som bedrivs och tryggar en fortsatt drift. Alla som besöker universitetets lokaler; anställda, studenter och besökare, skall känna trygghet vad gäller brandskydd och möjlighet till säker utrymning.

Både anställda och studenter har ett ansvar att försöka minimera risk för ohälsa och olycksfall. Viktig information hittar du i Säkerhetsbroschyr för anställda, Säkerhetsbroschyr för studenter eller på www.lu.se/emergency

Du kan läsa mer om institutionen systematiska brandskyddsarbete i följande dokumentation, Systematiskt brandskyddsarbete.

VID BRANDLARM

VARNA omgivningen

RÄDDA och hjälp alla personer som är i omedelbar fara. Stäng dörrar och fönster.

LARMA räddningstjänsten genom att trycka på larmknapp eller via SOS Alarm på nummer 112

SLÄCK branden om Du bedömer att Du klarar av det utan att ta onödiga risker

UTRYM byggnaden via utrymningsvägarna. Välj rökfri väg och utrym via trapphus

BEGE DIG TILL ÅTERSAMLINGSPLATSEN och stanna kvar där och avvakta information från ansvarig eller brandbefäl. Rapportera omedelbart om någon saknas eller kommit till skada. Återvänd inte in i byggnaden förrän tillstånd ges. Geocentrum 1 återsamlingsplats är på södra delen av parkeringen bakom huset (mellan Geocentrum 1 och Gerdahallen). Studenter ska samlas vid sin föreläsare. 

Vid utrymning behövs en utrymningsledare per våningsplan. Inga speciella personer är utsedda till utrymningsledare. En frivillig/våning tar rollen som utrymningsledare vid utrymning. Väst hänger i korridor. Utrymningsledarens arbetsuppgift är att kolla att våningsplanet tömt. Utrymningsledare ska kontrollera alla lokaler på våningsplanet, inklusive toaletter och hiss. Utrymningsledare meddelar räddningstjänsten att våningsplanet är tömt. Därefter vaktar utrymningsledarna husets ingångar så att ingen går in i huset igen. Räddningstjänsten ger besked om när det är tillåtet att gå in igen.

BRANDSKYDDSORGANISATION

På Geocentrum 1 bedrivs det systematiska brandskyddsarbetet gemensamt av Akademiska hus (fastighetsägare), Institutionen för naturgeografi och ekosystemanalys (ansvar för våningsplan 0 och 2) och Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi (ansvar för våningsplan 1, 3, 4 och 5). 

Ytterst brandskyddsansvarig är prefekten med arbetsuppgifter delegeras till brandskyddsansvarig på institutionen.

Brandskyddsansvariga på Geocentrum 1:
Marcin Jackowicz-Korczynski (marcin [dot] jackowicz-korczynski [at] nateko [dot] lu [dot] se (marcin[dot]jackowicz-korczynski[at]nateko[dot]lu[dot]se), 046-222 37 94)
Arvin Khoshnood (arvin [dot] khoshnood [at] keg [dot] lu [dot] se (arvin[dot]khoshnood[at]keg[dot]lu[dot]se), 046-222 86 90)

 

Delegation av systematiskt brandskyddsarbete