CPS - Anmälan och antagning

Urval

Baseras på betyg och motivationsbrev. CV krävs inte.

Instruktioner för motivationsbrev (på engelska)

Behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet på avancerad nivå
  • Engelska B
  • Särskild behörighet: Kandidatexamen med åtminstone 3 terminer (90 ECTS) av studier inom Humanekologi eller annat relevant ämne, till exempel, antropologi, sociologi, geografi, miljövetenskap eller motsvarande (historia, ekonomisk historia, ekonomi)

Mer om grundläggande behörighet

Mer om behörighet i engelska

Anmäl dig så här

Studenter

 

Antagning: Vem ska du kontakta?

Om du har frågor som gäller:

  • din anmälan
  • bedömning av grundläggande behörighet
  • dokument som du skickade med din anmälan

kontakta Antagningsservice

  • antagningsresultat
  • behörighet i Engelska

kontakta Antagningsavdelningen vid Lunds Universitet

  • antagningsstatistik
  • meritvärdering och särskild behörighet

kontakta Studievägledaren