Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbildning

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi kombinerar gamla anor med modern och högt internationaliserad forskning och utbildning. Centrala forsknings- och undervisningsområden är bl.a. ekonomisk geografi, utvecklingsgeografi, landskapsgeografi, urban och social geografi samt GIS. Institutionen har en avdelning för humanekologi (med en egen forskarutbildning). Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad och flera av institutionens kurser och program vänder sig till internationella studenter.

Bild av byggnad - Geocentrum 1

Samhällsgeografi

Samhällsgeografi ger dig en grund för flera möjliga yrken som samhällsplanerare, lärare, forskare, omvärldsanalytiker, miljöstrateg, infrastrukturstrateg eller utredare inom privat och offentlig sektor. Som student i samhällsgeografi ökar du dina förmågor att förstå, analysera och tolka omvärlden med hjälp av ett geografiskt perspektiv. 

Geografiska utvecklingsprocesser

Som samhällsgeograf studerar du människans samspel med sin omgivande värld.  Särskilt fokus läggs på människors ekonomiska, sociala och kulturella aktiviteter och processer i relation till platser och geografiska områden. Bland annat diskuteras hur människor organiserar och utnyttjar jordytan och dess resurser. Alltifrån urbana miljöer till landskap, regioner, länder och globala processer studeras. Samhällsgeografi omfattar många ämnesgrenar och kan med fördel kombineras med andra universitetsämnen.

Vi erbjuder

Humanekologi

Humanekologi är ett idealiskt ämne för dig som vill kunna se din yrkesinriktning i ett större sammanhang, vare sig du exempelvis vill arbeta med undervisning, miljövård eller biståndsarbete. Humanekologi är studiet av förhållandet mellan människa och natur i olika kulturer.

Mänsklig interaktion med ekosystemen

En grundläggande fråga inom humanekologin är hur människors kulturella föreställningar om naturen påverkar och påverkas av deras samhälle och försörjningssätt.

Kulturella föreställningar präglar även inflytelserika moderna vetenskaper som nationalekonomi. Därför granskar humanekologer ofta moderna föreställningar om ekonomisk tillväxt och teknologisk utveckling. Genom att jämföra sådana föreställningar med andra vetenskapers insikter om miljöförstöring, klimatförändringar och global ojämlikhet kan humanekologin utmana de idéer som vidmakthåller ett ohållbart och ojämlikt världssamhälle.

Utbildningen i humanekologi ger dig en bred men teoretiskt djuplodande förståelse av samspelet mellan människa och natur i olika tider och i olika delar av världen. Av central betydelse är att förstå hur människors miljörelationer påverkas av deras historia och deras plats i världssystemet. Vi använder oss av stoff, idéer och metoder från flera vetenskaper, däribland antropologi, sociologi, biologi, ekonomisk historia och arkeologi. Vår tvärvetenskaplighet gör det möjligt för oss att allsidigt belysa frågor om miljörättvisa, hållbarhet och politisk ekologi.

Vi erbjuder

Utvecklingsstudier

Studenter som läser utvecklingsstudier ges flera yrkesmöjligheter. En särskild inriktning är arbete i internationella organisationer och biståndsorganisationer mot internationell tjänst, upplysnings- och undervisningsverksamhet. Utvecklingsstudier är ett tvärvetenskapligt utbildningsområde som hämtar kunskap och lärarkraft från flera samhällsvetenskapliga discipliner.

Fördjupade kunskaper om utveckling

Det huvudsakliga syftet med ämnet är att i ett mångvetenskapligt perspektiv förmedla och fördjupa kunskaper om förhållanden och utveckling i utvecklingsländer. Ämnet kan med fördel kombineras med andra samhällsvetenskapliga ämnen där studierna inriktas mot utvecklingsfrågor i globalt perspektiv.

Vi erbjuder

GIS- Geografiska informationssystem

Studenter som har GIS i sin utbildning har fått jobb som bl.a. samhällsplanerare, konsulter, GIS-analytiker, forskare, lärare, analytiker inom underrättelsetjänsten, polis och försvarsmakten samt expert, utredare eller chef inom privat och offentlig sektor. GIS är ett eget utbildningsområde som också med fördel kan komplettera andra ämnen.

Analysera geografiska problem

Genom GIS tränas studenter att analysera geografiska problem, vilka kan omsättas i praktiken och visualiseras genom kartor, text och grafer på webben och i tryckta referenser. GIS kan med fördel användas som vetenskaplig metod och stöd och praktisk omsättning av teori.  GIS i utbildningen ger en specialiserad kompetens och konkurrensfördel på arbetsmarknaden.

Vi erbjuder

OBS! Vår institution administrerar bara GIS-kurser för samhällsvetare. Om du är intresserad i GIS-kurser för naturvetare, vänligen kontakta Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap.

Expeditionen

Kontaktuppgifter

Email: expeditionen [at] keg [dot] lu [dot] se (expeditionen[at]keg[dot]lu[dot]se)

Telefon: 046 222 17 59

Hitta hit

Öppettider 

Tisdagar 13.00-15.00

Onsdagar 09.00-12.00