Karriärcentrum

Efter studierna

Vid universitetets gemensamma Karriärinformation kan du få ditt personliga brev och CV granskat. Seminarier på både svenska och engelska hålls ett antal gånger per termin. Seminarierna kan handla om hur du söker jobb i Sverige eller utomlands, hur du skriver ett CV med mera. Då och då kommer gästföreläsare som berättar om olika karriärmöjligheter.

Karriärstöd vid Lunds Universitet

Karriärrådgivning för samhällsvetare

Studenter