Institutionsstyrelse

Institutionens styrelseledamöter (och suppleanter) är:

Ola Hall, prefekt, sammankallande
Andreas Malm
Yahia Mahmoud
Josephine Rekers 
Anders Lund Hansen
Corinna Burkhart, doktorandrepresentant

Ingrid Altamirano,TA-personal

Studeranderepresentant

Morgan Stenberg, sekreterare