Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kandidatprogram i samhällsplanering

Undervisningsspråk: Svenska

kungshuset. foto

Vill du vara med och planera en samhällsutbyggnad som tar hänsyn till såväl sociala, ekologiska som ekonomiska aspekter? Sök då till vårt samhällsplanerarprogram. Efter studierna blir du samhällsplanerare/samhällsanalytiker och har färdigheter som är tydliga och direkt användbara på arbetsmarknaden.

Undervisningsspråk: Svenska

Globalisering, en förändrad befolkningssammansättning, förändringar på arbetsmarknaden, klimathot och olika former av kriser, är alla faktorer som gör att behovet av analyser kopplat till planering ökar. Som samhällsplanerare behöver du därför ha en bred kunskapsbas och förmåga att sammanställa kunskap från olika specialområden. 

Inför hösten 2020 omarbetades programmet. Programmet utgår från ett samhällsgeografiskt perspektiv, och under första året ges grunderna i samhällsgeografi, samhällsplanering, och GIS (geografiska informationssystem). Under andra året fördjupar du dig bland annat i planeringsteori samt de tre hållbarhetsdimensionerna. I programmet läggs särskilt stor vikt vid urbana och regionala förhållanden samt hur planering i olika former kan hantera dessa. Mötet med verkligheten och praktiker är en viktig del av programmet och som student hos oss möter du praktiken i gästföreläsningar, övningar, studiebesök och exkursioner. Det finns även möjlighet att söka en praktikkurs om 15 hp under sista året. Under programmets sista år har du möjlighet att inrikta din utbildning genom att läsa valfria kurser (45 hp). 

Karriärmöjligheter

Ett brett spektrum av arbetsgivare kommer att efterfråga din kompetens som samhällsplanerare. Våra utexaminerade studenter jobbar bl.a. idag som fastighetsutvecklare, planhandläggare, informatörer, näringslivsutvecklare, samhällsplanerare, strategisk samhällsplanerare, hållbarhetskoordinatorer, infrastrukturstrateger och koordinatorer.  Deras arbetsgivare är kommuner, regionala aktörer (ex regioner och kommunalförbund), statliga myndigheter (ex. Boverket och Trafikverket), samt privata konsultföretag med planeringsinriktning. Ungefär häften av våra studenter läser vidare på masternivå i ämnen som landskapsarkitektur, geografi, samhällsgeografi och utvecklingsstudier. 

Utbildningsplaner

Sedan hösten 2020 är utbildningen uppdaterad. Vad det innebär för dig som påbörjade programmet tidigare, kan du läsa mer om här.

Föregående utbildningsplaner

Vad säger våra studenter och alumner? 

brev. illustration

Kontaktuppgifter

Programansvarig

Lorena Melgaço
lorena [dot] melgaco [at] keg [dot] lu [dot] se (lorena[dot]melgaco[at]keg[dot]lu[dot]se)

Studievägledare

Ingrid Altamirano
sgspp [at] keg [dot] lu [dot] se (sgspp[at]keg[dot]lu[dot]se)