Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kandidatprogram i samhällsplanering

Undervisningsspråk: Svenska
Vill du vara med och planera en samhällsutbyggnad som tar hänsyn till såväl sociala, ekologiska som ekonomiska aspekter? Sök då till vårt samhällsplanerarprogram. Efter studierna blir du samhällsplanerare/samhällsanalytiker och har färdigheter som är tydliga och direkt användbara på arbetsmarknaden.

Globalisering, en förändrad befolkningssammansättning, arbetslivets omvandling, miljöförstöring och klimathot, är alla faktorer som gör att behovet av analyser kopplat till planering ökar. Som samhällsplanerare behöver du därför ha en bred kunskapsbas och förmåga att sammanställa kunskap från olika specialområden. 

Programmet grundar sig i samhällsgeografi och sociologi och under första året ges grunderna i dessa, samt grunderna i GIS (geografiska informationssystem). I programmet läggs särskilt stor vikt vid urbana och regionala förhållanden, och hur planering i olika former kan hantera dessa. Mötet med verkligheten och praktiker är en viktig del av programmet och som student hos oss möter du praktiken i gästföreläsningar, övningar, studiebesök och exkursioner. Det finns även möjlighet att söka en praktikkurs under sista året. Programmet har då flera valbara kurser (45 hp) där du själv väljer hur du vill inrikta din utbildning

Karriärmöjligheter

Ett brett spektrum av arbetsgivare kommer att efterfråga din kompetens som samhällsplanerare. Våra utexaminerade studenter jobbar bl.a. idag som fastighetsutvecklare, planhandläggare, informatörer, näringslivsutvecklare, samhällsplanerare, strategisk samhällsplanerare, hållbarhetskoordinatorer, infrastrukturstrateger och koordinatorer.  Deras arbetsgivare är kommuner, regionala aktörer (ex. Region Skåne och Göteborgsregionens kommunalförbund), statliga myndigheter (ex. Boverket och Trafikverket), samt privata konsultföretag med planeringsinriktning. Ungefär häften av våra studenter läser även vidare på masternivå i ämnen som landskapsarkitektur, geografi, samhällsgeografi och utvecklingsstudier.

Sidansvarig:

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
samt humanekologiska avdelningen

Adress: Sölvegatan 10,
223 62 Lund
Telefon: 046-222 17 59

Samhällsvetenskapliga fakulteten