Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om institutionen

Vår verksamhet

Tre ämnen finns representerade vid Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi: kulturgeografi och ekonomisk geografi, utvecklingsstudier, samt humanekologi som organisatoriskt utgör en avdelning vid institutionen. Personal från alla ämnena samarbetar inom både forskning och undervisning.

Bild av Geocentrum 1 i Lund

Forskning och utbildning i kulturgeografi och ekonomisk geografi behandlar sociala, kulturella, politiska och ekonomiska förändringsprocesser och deras rumsliga uttryck och konsekvenser för människor i olika skalor, exempelvis lokalt, regionalt och globalt. Centrala forsknings- och undervisningsområden är bl.a. ekonomisk geografi, utvecklingsgeografi, landskapsgeografi, urban och social geografi samt GIS. Vår personal och våra studenter använder sig av en mängd olika metoder med fokus på s k mixed-methods och fältarbete. Alla våra lärare är aktiva forskare inom de ämnen de undervisar i, vilket berikar både forskning och undervisning.  

Humanekologiska avdelningen utgår från en miljöantropologisk och tvärvetenskaplig definition av det humanekologiska forskningsfältet. Forskning och undervisning vid Humanekologiska avdelningen behandlar förhållandet mellan människa och miljö i olika kulturella sammanhang. Ambitionen är att förena samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga och humanistiska perspektiv i studiet av hållbarhetsfrågor på lokal och global nivå. Av särskild vikt är att fördjupa naturvetenskapliga och teknologiska definitioner av miljöproblem genom att uppmärksamma aspekter som kultur, makt och global fördelning. Forskningen vid avdelningen har exempelvis behandlat ekologiskt ojämnt utbyte, globala miljöbelastningsförskjutningar, klimaträttvisa, ursprungsbefolkningars politiska ekologi, traditionell naturresurshushållning och etnobiologi.

Institutionen är en del av Samhällsvetenskapliga fakulteten. 

brev. illustration

Expeditionen

Kontaktuppgifter

Email: expeditionen [at] keg [dot] lu [dot] se (expeditionen[at]keg[dot]lu[dot]se)

Telefon: 046 222 17 59

Hitta hit

Öppettider 

Tisdagar 13.00-15.00

Onsdagar 09.00-12.00