Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ta ut din examen

När du är klar med dina studier och uppfyller kraven för utbildningen kan du begära att få ut examen hos Examensavdelningen.

Kandidatexamen

För dig som började läsa efter 2007 gäller 2007 års examensordning, vilket innebär att du endast får ha 180 hp i en kandidatexamen. Eventuella övriga kurser du läst som inte kan tas med i ens examen kan dokumenteras genom Ladokintyg, vilket du själv kan skriva ut från Studentportalen.

Om du har läst fler än 180 hp på kandidatnivå behöver du fundera över vilka kurser du bäst tycker passar in i din examen. Läser du på ett kandidatprogram finns det ofta krav på vilka typer av kurser du kan ha med i din examen. Kontakta i så fall programkoordinator/studievägledare angående tillgodoräknande av kurserna du läst utöver de obligatoriska kurserna inom programmet.

Började du läsa på kandidatnivå innan 2007 har du möjlighet att ta ut en kandidatexamen med mer än 180 hp. 

Masterexamen

En masterexamen innehåller 120 hp. I utbildningsplanen för ditt program kan du hitta information om vilka kurser du behöver ha med i din examen. Kontakta din programkoordinator/studievägledare angående kurser som du kan ta in i din examen.

Bra att veta

Samtliga poäng i en examen måste komma från avslutade kurser.

Institutionen utfärdar inte din examen! Det sker centralt av Lunds Universitets Examensavdelning.

Examensavdelningen har handläggningstid på 6-8 veckor beroende på arbetsbelastning.

Om du vill läsa masterprogram efter ditt kandidatprogram så behöver du visa upp din kandidatexamen. Tänk därför på att du har avslutat programmets kurser i samband med att du avslutar programmet, så att du kan ansöka om examen så fort som möjligt. 

Ansök om examen

Studenter