Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Programstruktur

Planerarprogrammet
Programmet inleds med två basår då du läser programspecifika kurser samt grundkurser i programmets två examensämnen; samhällsgeografi och sociologi. Under hela programmet kommer du att möta praktiker ett par gånger per termin genom gästföreläsningar, studiebesök och exkursioner.

Under första året läser  du kurser i planeringens globala, nationella, regionala och urbana förutsättningar, introduktion till planering, grundläggande sociologisk teori, en kurs i samhällsbyggande och integration samt grundläggande kurser i Geografiska informationssystem (GIS). Delar av året samläses med grundkurserna i samhällsgeografi och sociologi.

År 2 innehåller kurser där du kommer att fördjupa dina kunskaper från år 1. Kurser ges i hållbar utveckling, planeringsteori, regional utveckling och planering, kön, klass och etnicitet, metod och metodtillämpningar. Året avslutas med en flerdagarsexkursion utanför Sverige och ett längre projektarbete.  Samtliga kurser är obligatoriska under termin 1- 4.

Under sista året på programmet har du möjlighet att sätta din egen prägel på din utbildning genom fördjupningskurser, breddningskurser och praktik, i Sverige eller utomlands, under programmets 45 valbara poäng. Programmet avslutas med att du skriver ett examensarbete om 15 hp i något av de två huvudområdena, samhällsgeografi eller sociologi. 

matris 2019 sgspl

 Programstrukturen gäller från HT2019.

Sidansvarig:

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
samt humanekologiska avdelningen

Adress: Sölvegatan 10,
223 62 Lund
Telefon: 046-222 17 59

Samhällsvetenskapliga fakulteten