Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Programstruktur

Planerarprogrammet

Programmet inleds med två basår då du läser programspecifika kurser samt grundkurser i programmets examensämne. Under hela programmet kommer du att möta praktiker ett par gånger per termin genom gästföreläsningar, studiebesök och exkursioner.

Under första året kommer du att läsa en grundkurs i samhällsgeografi, en introduktion till planering och grundläggande kurser i Geografiska informationssystem (GIS).

År 2 innehåller kurser där du kommer att fördjupa dina kunskaper från år 1. Kurser ges i hållbar utvecklings tre olika dimensioner, planeringsteori, risk och kris, samt  metod och metodtillämpningar. Året avslutas med en flerdagarsexkursion utanför Sverige och ett längre projektarbete. Samtliga kurser under termin 1-4 är obligatoriska.
Under sista året på programmet har du möjlighet att sätta din egen prägel på din utbildning genom fördjupningskurser, breddningskurser och praktik (15hp), i Sverige eller utomlands, under programmets 45 valfria poäng. Programmet avslutas med att du skriver ett examensarbete om 15 hp.
Programmet omarbetades inför hösten 2020. Programstrukturen nedan gäller för studenter som började programmet hösten 2020 och därefter. Studenter som börjat programmet tidigare år läser vidare enligt den utbildningsplan som gällde när de påbörjade programmet.

Kurser inom programmet 

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

  • Valbara kurser, 30 hp

Termin 6

  • Valbara kurser, 15 hp,

samt

eller

brev. illustration

Kontaktuppgifter

Programansvarig

Lorena Melgaço
lorena [dot] melgaco [at] keg [dot] lu [dot] se (lorena[dot]melgaco[at]keg[dot]lu[dot]se)

Studievägledare

Ingrid Altamirano
sgspp [at] keg [dot] lu [dot] se (sgspp[at]keg[dot]lu[dot]se)