Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Programstruktur

Planerarprogrammet
Programmet inleds med två basår då du läser programspecifika kurser samt grundkurser i programmets två examensämnen; samhällsgeografi och sociologi. Under hela programmet kommer du att möta praktiker ett par gånger per termin genom gästföreläsningar, studiebesök och exkursioner.

Under första året läser  du kurser i planeringens globala, nationella, regionala och urbana förutsättningar, planeringens organisation, teori och praktik, grundläggande sociologisk teori, en kurs i samhällsbyggande och integration samt grundläggande kurser i Geografiska informationssystem (GIS). Delar av året samläses med grundkurserna i samhällsgeografi och sociologi.

År 2 innehåller kurser där du kommer att fördjupa dina kunskaper från år 1. Obligatoriska kurser ges i hållbar utveckling, planeringsteori och, regional utveckling och planering, metod och metodtillämpningar. Året avslutas med en flerdagarsexkursion utanför Sverige och ett längre projektarbete.  Samtliga kurser är obligatoriska under termin 1, 2 och 4. Under termin 3 kan du välja mellan att läsa en kurs i kön, klass etnicitet eller en i organisationer och sociologisk omvärldsanalys.  

Under sista året på programmet har du möjlighet att sätta din egen prägel på din utbildning genom fördjupningskurser, breddningskurser och praktik, i Sverige eller utomlands, under programmets 45 valbara poäng. Programmet avslutas med att du skriver ett examensarbete om 15 hp i något av de två huvudområdena, samhällsgeografi eller sociologi. 

SGSPL programstruktur ht2017

Programstrukturen gäller från HT2017.

Sidansvarig:

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
samt humanekologiska avdelningen

Adress: Sölvegatan 10,
223 62 Lund
Telefon: 046-222 17 59

Samhällsvetenskapliga fakulteten