Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anmälan och antagning

Det finns en hel del som du behöver tänka på när du ska söka till vårt program. Här hittar du information om antagningspoäng, behörighetskrav, hur du anmäler dig med mera.

Anmälan

Antagning till samhällsplaneraprogrammet görs endast på hösten. Du anmäler dig till programmet på antagning.se senast den 15 april. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Urval görs enligt följande principer: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter i urvalsgrupperna BI, BIEX, BII och BF. 

Reserver kallas från de urvalsgrupper där studenter lämnat återbud, dvs. lämnar endast studenter från urvalsgruppen betyg återbud, antas endast reserver från den urvalsgruppen. Har du redan läst grundkursen i samhällsgeografi (SGEA20) och vill söka till programmet läs längre ner om hur du gör din anmälan.

Läs mer om hur du anmäler dig

Behörighetskrav

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning behöver du uppfylla vissa förkunskapskrav – grundläggande behörighet och särskild behörighet. Till kandidatprogrammet i samhällsplanering krävs grundläggande behörighet samt Matematik A, Samhällskunskap A eller Matematik 1a/1b/1c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 5/A52).

Läs mer om grundläggande behörighet

Vilken studiebakgrund den sökande har avgör i vilken urvalsgrupp hen konkurrerar. Urvalsgrupperna anges med förkortningar. 

BI: Gymnasiebetyg utan komplettering

HP: Högskoleprov

Statistiken gäller den andra antagningsomgången och kommer från UHR.

BI: 19.01

HP: 1.15

BI: 19.74

HP: 1.1

BI: 19.17

HP: 1.05

 

BI: 19.43

HP: 1.15

BI: 19.0

HP: 1.15

BI: 19.15

HP: 1.25

BI: 19.7

HP: 1.3

Ansökan steg för steg vid uppskjuten studiestart


Steg 1: sök upp Kandidatprogrammet i samhällsplanering – urban och regional utveckling samt den fristående kurs som du vill läsa första hösten på www.antagning.se,
Steg 2: sök upp den eller de kurser du önskar ha som reservalternativ första hösten,
Steg 3: rangordna dina val. Som sökande ska du rangordna dina val enligt följande modell:

Prio 1. Kandidatprogrammet i samhällsplanering, 180 hp.
Prio 2. Andra kurser omfattande 30 hp, som du sedan eventuellt kan tillgodoräkna till programmet.
Prio 3. Rangordna dina reservalternativ i fallande ordning. Skicka sedan in din ansökan enligt anvisningar på antagning.se

Steg 4: du ska omgående efter ansökan på antagning.se eller senast sista anmälningsdag kontakta studievägledningen vid samhällsplaneringsprogrammet (sgspp [at] keg [dot] lu [dot] se) och informera om din ansökan och att du behöver kunna bli antagen till 30 hp utöver programmet. Vid kontakt ska du uppge namn, personnummer och den fristående kurs du har ansökt till.

Steg 5: när du får antagningsbesked 1. Tacka <ja> till både programmet och den fristående kursen samt dina eventuella reservalternativ. Oavsett om du är reservplacerad eller inte ska du tacka ja enligt ovanstående anvisning.

Steg 6: ta dina erbjudna studieplatser i anspråk genom att väl i Lund närvara vid det obligatoriska introduktionsmötet för programmet och till de enskilda kurserna som utbildningsansvariga institutioner kallar till.

Har du fler frågor?

Om du har generella frågor om exempelvis anmälan, dina meriter och antagningsbesked kan du kontakta Universitets- och högskolerådets Antagningsservice.  Gäller dina frågor behörighet eller bedömningsfrågor är du välkommen att kontakta vår programkoordinator. Kontaktuppgifter hittar du i högerspalten.

Antagning: Vem ska du kontakta?

Om du har frågor som gäller:

  • din anmälan
  • bedömning av grundläggande behörighet
  • dokument som du skickade med din anmälan

kontakta Antagningsservice

  • antagningsresultat
  • behörighet i Engelska

kontakta Antagningsavdelningen vid Lunds Universitet

  • antagningsstatistik
  • meritvärdering och särskild behörighet

kontakta Studievägledaren