Studentinflytande

Om du läser kurser eller program på vår institution är du välkommen att gå med i Samhällsvetarkåren.

Samhällsvetarkåren representerar de studenterna som huvudsakligen har sin utbildning vid samhällsvetenskapliga fakulteten.

Engagera sig i kåren för att påverka utbildningspolitik, ta del i relevanta sociala aktiviteter, och stärka ditt identitet som samhällsvetare. Samhällsvetarkåren arbetar med:

  • utbildningsfrågor på olika nivå: allt från små förändringar på din utbildning till nationella reformer
  • val av och stöd till studentrepresentanter
  • olika projekt och evenemang: allt från temadagar till tackaktiviteter
  • arbetsmarknadsdagen SAMarbete
  • frukostföreläsningar, workshops, CV-granskning med mera

Mer info om Samhällsvetarkåren