Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskning

Forskning vid institutionen vilar på långvariga forskningstraditioner inom kulturgeografi och ekonomisk geografi, men har under de senare decennierna kommit att omfatta även ett framväxande forskningsfält inom utvecklingsgeografi. Även humanekologi är ett relativt ungt ämne och vår expertis inom Geografiska Informationssystem (GIS) och rumslig analys har gradvis integrerats inom de olika forskningsområdena. Forskningen vid institutionen kombinerar tradition med förnyelse och främjas av möjligheten att bygga på mångårig erfarenhet, men också att utforska framväxande vetenskapliga områden ofta i gränssnitten mellan de olika ämnena.

Bild av Universitetshuset, omgiven av höstfärger

En stor del av forskningen som bedrivs vid institutionen är av direkt relevans för det omgivande samhället, vilket återspeglas i forskning kring ämnen som ojämn utveckling, segregation, gentrifiering, migration, innovation, miljömässig och social hållbarhet, utveckling, urbanisering och klimatförändringarnas konsekvenser. Vår forskning berör därmed skärningspunkterna mellan samhället och dess rumsliga uttryck och analyserar processer som påverkar samhällsförändring på olika och sammanflätade nivåer och skalor. Empiriskt har vår forskning traditionellt en stark nationell och nordisk koppling men har under de senaste decennierna vidgats till att omfatta även syd- och syd ost Asien, Afrika söder om Sahara, Mellanöstern och Latinamerika. Forskare vid institutionen använder sig av en blandning av kvalitativa och kvantitativa metoder samt rumslig analys. Vår ambition är att ligga i framkant av den nationella och internationella forskningsfronten, teoretiskt och metodologiskt.

Mer information om den forskning som bedrivs vid institutionen hittar du via våra forskare i forskningsportalen. I forskningsportalen hittar du också information om nyligen avslutade forskningsprojekt. Aktuella publikationer finns i LUP.

Forskarutbildning, Kulturgeografi och ekonomisk geografi

Studierektor för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi och ekonomisk geografi

Henrik Gutzon Larsen
henrik_gutzon [dot] larsen [at] keg [dot] lu [dot] se (henrik_gutzon[dot]larsen[at]keg[dot]lu[dot]se)

 

Forskarutbildning, Humanekologi

Ansvarig för utbildning på forskarnivå i Humanekologi

Henrik Gutzon Larsen
henrik_gutzon [dot] larsen [at] keg [dot] lu [dot] se (henrik_gutzon[dot]larsen[at]keg[dot]lu[dot]se)