LUP Student Papers

Din och andra studenters uppsatser publiceras i LUP Student Papers så att andra får tillgång till att läsa dem. Enligt Samhällsvetenskapliga fakultetens skall alla examensarbeten för kandidat-, magister- och masterexamen som godkänns vid samhällsvetenskapliga fakulteten lagras och publiceras elektroniskt. Den digitala publiceringen sker utöver inlämningen av ett arkivexemplar i pappersform. Det skall vara den, efter oppositionen, korrigerade och slutgiltiga versionen av uppsatsen som skall publiceras i LUP.

Uppladdning och publicering i LUP

Uppladdning och publicering av uppsats sker på http://lup.lub.lu.se/. För detaljerade instruktioner om hur du laddar upp din uppsats i LUP, vänligen se Samhällsvetenskapliga fakultetens biblioteks sida LUP Student Papers (www.sambib.lu.se > Skriva och publicera > Student > LUP Student Papers), eller bibliotekets manual.