Tillgodoräknanden

Ansökan

Vid tillgodoräknanden behöver du lämna in (till din studievägledare) verifierbart betygsdokument samt kursplan för kursen du vill tillgodoräkna dig. Observera att ett tillgodoräknande kan ta upp emot 3 veckor att genomföra.

Notera att de olika programmen har olika regler för tillgodoräknanden. Se programsidor för blanketter om tillgodoräknanden eller kontakta din studievägledare.

Överklagande

Beslut om tillgodoräknande kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan, läs mer här. Skrivelsen skall dock skickas till Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs samt motivering till varför denna ändring bör göras. Skrivelsen ska också skrivas under och innehålla adress (gärna även telefonnummer och e-postadress). Överklagan skall ske inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Läs mer på myndighetens hemsida.