Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Plagiering

Plagiarism, att plagiera, betyder att man kopierar andra författares text utan att berätta att det är det man har gjort. Detta gäller även opublicerade texter, liksom dina studentkollegors texter. I praktiken är det stöld. Kom ihåg att du alltid kan fråga din handledare, Studieverkstaden vid Student Service eller din studievägledare om du är osäker på hur du ska handskas med ett citat, referat eller om du har andra frågor angående hur man använder andras texter. 

Nedan följer några exempel på situationer som räknas som plagiering:

Att kopiera andras texter ordagrant utan att ange källa

Att skriva av och låtsas att man själv författat meningen, är plagiering. Även om du sätter stycket inom citattecken är det plagiering om du inte berättar vem du citerar.

Att kopiera andras texter ordagrant utan att använda citattecken

Även om du skriver att det är någon annan som författat stycket, ska du tydligt visa exakt vad som är citat, och vad du själv författat.

Att referera andras verk genom att endast ändra ett par ord eller meningar i texten

När du refererar någon annans verk måste du själv skapa texten, referatet. För stora likheter i meningsuppbyggnad och ordval är plagiering.

Att översätta en engelsk text till svenska är detsamma som att skriva av en befintlig text

Du kan översätta en engelsk text till svenska och välja att kalla det ett citat (förf. Övers.). Detta betyder att du berättar för läsaren att texten ursprungligen är författad av någon annan, men att du valt att översätta den för dina läsare. 

Att återanvända egna texter utan referens

Ja, hur konstigt det än kan låta så får du inte använda din egen text hur som helst utan att ange att det är en text som publicerats vid annat tillfälle (när, var och hur).

Urkund

Urkund är universitetets system för att automatiskt granska texter. Samtliga uppsatser vid institutionen samt en del hemuppgifter granskas i Urkund.