Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Doktorandutbildning i Samhällsgeografi

Runt femton doktorander deltar för närvarande i doktorandutbildningen i kulturgeografi och ekonomisk geografi. Tjänsterna finansieras av institutionen, forskningsprojekt eller av externa myndigheter och organisationer. Doktorandtjänster utannonseras därför oregelbundet när forskningsmedel eller institutionstjänster blivit lediga. För att bli antagen krävs att studierna finansieras på något av de nämnda sätten.

För att vara behörig att söka till forskarutbildningen krävs tidigare studier om 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp skall vara på avancerad nivå. Minst 30 hp på avancerad nivå skall utgöras av kurser i Kulturgeografi/Ekonomisk geografi, eller närliggande område, varav 15 hp skall utgöras av ett uppsatsarbete.

Doktorandutbildningen tar normalt fyra år och omfattar en avhandling och kurser. Läs mer i institutionens utbildningsplan för forskarutbildning.

På samhällsvetenskapliga fakultetens hemsida finns mer information om forskarutbildning vid fakulteten. Här kan du hitta information om aktuella kurser, blanketter samt doktorandhandboken.

Den allmänna studieplanen för forskarutbildningen uppdaterades 2014. Doktorander antagna enligt 2007 års allmänna studieplan har möjlighet att välja vilken studieplan de vill följa. Doktorander antagna under 2015 följer den nya studieplanen.

Kurser och aktiviteter inom forskarutbildningen

SASK001 Specialiseringskurs 1

SASK001 Litteratur

SASK002 Specialiseringskurs, fortsättningskurs

SAKO001 Specialiseringskurs, Konferensdeltagande I

SAKO002 Specialiseringskurs, Konferensdeltagande II

SAKO003 Specialiseringskurs, Konferensdeltagande III

SASD001 Specialiseringskurs, Deltagande i seminarier och doktorandfora

SASP001 Specialiseringskurs, Avhandlings-PM


Institutionen är medlem i nationella forskarutbildningsprogrammet i kulturgeografi och ekonomisk geografi.

Kursutbud inom programmet

Sidansvarig:

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
samt humanekologiska avdelningen

Adress: Sölvegatan 10,
223 62 Lund
Telefon: 046-222 17 59

Samhällsvetenskapliga fakulteten