BIDS - Kandidatprogram i utvecklingsstudier

Undervisningsspråk: Engelska

Kandidatprogrammet i Utvecklingsstudier (Bachelor Programme in Development Studies, BIDS) är ett tvärvetenskapligt program som ger grundläggande kunskap om utvecklingsländer.

Programmet kombinerar forskningstraditioner från fyra olika ämnen: sociologi, statsvetenskap, ekonomisk geografi och ekonomisk historia.

Vi tar emot runt 100 studenter varje år, både svenska och internationella, som läser 180 hp under tre års tid. Våra studenter har oftast ett starkt engagemang för internationella frågor och ser utbildningen som en förberedelse inför en karriär inom internationellt utvecklingssamarbete och fortsatta studier. 

Läs mer om programmet på vår engelska webbsida!

Utbildningsöversikt

Utbildningsplan

Läs om BIDS på LU's hemsida

Students