Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nicklas Guldåker

Nicklas Guldåker

Universitetslektor

Nicklas Guldåker

Nicklas Guldåker är universitetslektor och docent i kulturgeografi vid Lunds universitet. Nicklas Guldåker har ett forskningsintresse inom områdena risk- och krishantering, medborgares och hushållens sårbarhet, metoder för risk- och sårbarhetsanalys, sociotekniska risker och sårbarheter, bostads- och avsiktliga bränder, plats-baserad brottsanalys, datadriven analys, datavisualisering, kritiska infrastrukturer och geografiska informationssystem (GIS). Nicklas har lett flera forskningsprojekt inom dessa områden. Nicklas undervisar och handleder på grundnivå (kandidat), avancerad nivå (master), och doktorandnivå (forskarutbildning).

Publikationer

Visar av publikationer. Sorterade efter år och sen titel.