Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

ReGrow - Regional tillväxt mot alla odds

Forskningsprojekt inom ekonomisk geografi

Projekttitel: Regional tillväxt mot alla odds: Drivkrafterna för långsiktig tillväxt i nordiska regioner

Period: 2017-2021

Kontaktperson: Markus Grillitsch

Forskare på projektet:
Projektet genomförs av forskningsgrupper vid Lunds Universitet, BI Norwegian Business School, universitetet i Stavanger och universitetet i Tampere och koordineras av forskare vid Lunds universitet. Deltagare vid institutionen är:

Beskrivning

Det övergripande syftet med projektet är att skapa bättre förståelse för vad som påverkar regional ekonomisk tillväxt genom att besvara följande övergripande forskningsfråga:

Varför växer vissa regioner mer (eller mindre) än andra regioner trots att de uppvisar liknande strukturella förutsättningar?

Samtida förklaringar till regional ekonomisk tillväxt bygger på strukturella förutsättningar som branschstruktur, tillgång till kapital och arbetskraft, humankapitalets sammansättning, infrastruktur, med mera. Men efter att ha tagit hänsyn till strukturella förutsättningar, kan en stor del av skillnaderna i regional tillväxt fortfarande inte förklaras. En anledning till det är att förhållandet mellan strukturella förutsättningar och tillväxt beror på typ av region och tidsperiod. Kvantitativa regionala tillväxtmodeller har även begränsad möjlighet att väga in rollen av aktörskap och institutionella ramverk.

Med utgångspunkt i denna grundläggande fråga är målsättningen med projektet att:

  1. Beräkna strukturella faktorers effekt på ekonomisk tillväxt;
  2. Identifiera regioner som under specifika tidsperioder uppvisat exceptionellt hög eller låg regional tillväxt;
  3. Förklara den exceptionellt höga eller låga regionala tillväxten dessa regioner genom att fokusera på betydelsen av aktörer, nätverk och institutioner på olika geografiska nivåer (regional, nationell och global);
  4. Utveckla kunskap och rekommendationer för en regionalpolitik som är bättre anpassad till de utmaningar olika typer av regioner står inför.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
samt humanekologiska avdelningen

Adress: Sölvegatan 10,
223 62 Lund
Telefon: 046-222 17 59

Samhällsvetenskapliga fakulteten