Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Sociala risker, civilsamhällets omvandling och strategisk riskhantering

Forskningsprojekt inom Samhällsgeografi

Projekttitel: Sociala risker, civilsamhällets omvandling och strategisk riskhantering

Period: 2011-2014

Kontaktperson: Nicklas Guldåker

Forskare på projektet:

Beskrivning

På senare år har allt större intresse riktats mot kriser som har upphov i sociala förhållanden. Konflikter mellan sociala grupper, polis och räddningstjänst, gängkriminalitet, organiserad brottslighet, hatbrott, politiskt eller religiöst motiverade aktioner har fått stor uppmärksamhet. Vid en internationell jämförelse talar mycket för att svensk krishantering framöver måste rikta allt större uppmärksamhet mot denna typ av risker och kriser. Sociala risker i urbana områden blir allt mer uppmärksammade. Detta projekt analyserar sociala risker och bakomliggande orsaker, utvecklar metoder för risk- och sårbarhetsanalys samt ger förslag på förebyggande åtgärder för att hantera social oro.

Projektet skall

  • Analysera bostadsområden i Malmö och Helsingborg för att jämföra och förklara förekomsten av sociala risker.
  • Utveckla en modell för socialt inriktad risk- och sårbarhetsanalys.
  • Ställa samman kunskap samt ger konkreta exempel på hur man kan arbeta i bostadsområden.
  • Ge exempel på hur olika aktörer kan arbeta tillsammans.

Upplägg

Projektet går genom fyra steg:

  1. Jämför bostadsområden i Malmö och Helsingborg. 
  2. Analyserar bakomliggande orsaker.
  3. Utvecklar områdesbaserade risk- och sårbarhetsanalyser.
  4. Föreslår åtgärder för att förebygga och hantera sociala risker i bostadsområden.

Ny kunskap

Projektet utvecklar ny kunskap och ger förslag på praktiskt arbete kring sociala risker och områdesutveckling.

Samarbete och finansiering

Projektet sker i samarbete med Malmö Högskola och finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Sidansvarig:

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
samt humanekologiska avdelningen

Adress: Sölvegatan 10,
223 62 Lund
Telefon: 046-222 17 59

Samhällsvetenskapliga fakulteten