Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Residential fires in metropolitan areas

spatial differences and fire safety work in the socially fragmented city

Projekttitel: Residential fires in metropolitan areas - spatial differences and fire safety work in the socially fragmented city

Period: 2014-2017

Kontaktperson: Nicklas Guldåker

Forskningsprojektets hemsida

Beskrivning

Detta projekts syfte är att i samverkan med räddningstjänster, kommuner och andra berörda aktörer i storstadsområden analysera bakomliggande bestämningsfaktorer till rumsliga, bebyggelse- och befolkningsmässiga skillnader i förekomsten av bostadsbränder och brandförlopp. Projektet skall genom samproduktion med berörda aktörer utveckla förslag på hur brandsäkerhetsarbete kan bedrivas och utvärderas i dagens socialt fragmenterade storstadsområden. Målet på kort sikt är att fördjupa kunskaperna om bostadsbränders bestämningsfaktorer och förbättra brandsäkerhetsarbetet. På lång sikt är målet att utveckla kompetens kring geostatistiska analysmetoder bl.a. för att tidigt identifiera trendbrott, förbättra lärprocesser kring bostadsbränder samt bättre utvärdera individ- och områdesanpassat brandsäkerhetsarbete.