Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Modeller för lokal utveckling

Forskningsprojekt inom Samhällsgeografi

Projekttitel: Models for local development

Kontaktperson: Andrea Nardi

Forskare på projektet:

Beskrivning

Ett antal pågående doktorandprojekt utgör en central del av forskargruppens aktuella arbeten. 

Ett sådant projekt - New African Agricultural Technology and Smallholder Welfare – fokuserar på den roll som ny jordbruksteknologi, framtagen i Afrika för afrikanska förhållanden, spelar – och framöver kan komma att spela i kampen mot hunger och rural fattigdom i Afrika söder om Sahara. Två exempel på sådan teknologi – NERICA ris och TMS cassava – studeras i Uganda, Nigeria och Sierra Leone, och de sociala och ekonomiska konsekvenserna på hushållsnivå av införandet av dessa undersöks. 

Ett annat doktorandprojekt inriktas mot ”Local development and institutions in the context of rural devlopment in Northern Argentina” – ett projekt som anknyter till en lång forskningstradition inom utvecklingsgeografi vid institutionen, d.v.s. studiet av bondekooperativ, lokala organisationer och icke statliga organisationer (NGOs) inom områdena rural utveckling och jordbruksutveckling. Det sistnämnda projektet syftar till att studera och identifiera modeller för lokal utveckling (riktat mot rurala områden i Argentina) och deras institutionella kontext med ambitionen att bättre kunna uppmuntra och stödja lokala utvecklingsinitiativ.

Ytterligare ett projekt med titeln: “Community in resettlement areas of Zimbabwe - the case of Mazowe” behandlar frågor rörande landreformer i Zimbabwe, framförallt vilka typer av organisationer som växt fram efter det s.k. ”fast track land reform programme” i Mazowe Distriktet.

Sidansvarig:

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
samt humanekologiska avdelningen

Adress: Sölvegatan 10,
223 62 Lund
Telefon: 046-222 17 59

Samhällsvetenskapliga fakulteten