Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

EJOLT

Forskningsprojekt inom Humanekologi

Projekttitel: Environmental Justice Organisations, Liabilities and Trade 

Period: 2011-2015

Kontaktperson:  Alf Hornborg

Forskare på projektet:

Forskningsprojekts hemsida

Beskrivning

Projektet stöder arbetet för miljörättvisa organisationer, och förenar forskare, aktivistorganisationer, och beslutsfattare från områdena miljörätt, miljö och hälsa, politisk ekologi och ekologisk ekonomi, för att prata om frågor som rör ekologisk fördelning.

Centrala begrepp är ekologiska skulder (eller miljöskulder) och ekologiskt ojämnt utbyte. Vi fokuserar på användningen av dessa begrepp inom vetenskap och i miljö aktivism samt politik.

Handlingsplanen för EJOLT omfattar produktion av databaser, nätverksplattformar, workshops, eventuella rättsliga åtgärder, policydokument, spridning av bästa praxis och utbildningsmaterial om miljökonflikter.

Mer information finns på vår engelska websida