Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Commercialising the Countryside

Forskningsprojekt inom Samhällsgeografi

Projekttitel: LANDSBYGDENS KOMMERSIALISERING GENOM FRITIDSANLÄGGNINGAR. Ekonomiska möjligheter och hållbar utveckling

Period: 2008-2012

Kontaktperson: Erik JönssonGuy Baeten

Beskrivning

Projektet, som finansierades av FORMAS, syftade till att få en fördjupad förståelse över de samtidigt sociala, ekonomiska och miljömässiga förändringar i rurala landskap som kan ske i samband med att allt fler olika sorters fritids- och rekreationsanläggningar etableras. Med bas i den växande forskningen kring “neoliberaliseringen” skulle projektet fylla väsentliga kunskapsluckor i hur storskaliga rekreationsprojekt bidrar till en intensifierad kommersialisering av landsbygden - och hur specifika golfbananläggningar kan skapa sociala, ekonomiska och miljömässiga spänningar lokalt.

Som ett antal forskare har påpekat så har frågor kring turism och rekreation annars ofta varit relativt förbisedda i studier av politisk ekonomi. Tidigare teoretiseringar kring ekonomi och samhälle har sällan använts som grund för studier av turism och omvänt har turism och rekreation sällan uppmärksammats som aktiviteter som kan belysa socio-ekonomiska förhållanden i stort (se Mosedale 2012). I forskningsprojektet har därför övergripande fokus i stor utsträckning varit att genom olika infallsvinklar försöka fylla detta teoretiska tomrum genom studierna av två storskaliga och relativt exklusiva golfanläggningar (Bro Hof Slott Golf Club i Upplands-Bro och Trump International Golf Links Scotland, utanför Aberdeen i nordöstra Skottland). Fokus har dock inte bara varit på politisk ekonomi som sådant utan snarare på politisk ekologi. Med andra ord är fokus inte bara på vad studier av storskaliga golfbaneanläggningar kan säga om ekonomiska strukturer utan också om vad de kan samtidigt kan säga om miljöförändring och förändrad miljösyn. Golf är, som Lowerson (1994) påpekat den mest ”territoriehungriga” sporten och golfanläggningar är därför alltid intimt kopplade till förändrade landskap och de olika maktutövanden som krävs för att både omskapa och kontrollera dem.

Nyckepublikationer

  • Jönsson, E. & Baeten, G. 2014.“Because I am who I am and my mother is Scottish”: neoliberal planning and entrepreneurial instincts at Trump International Golf Links Scotland Space and Polity 18(1) 54-69

  • Jönsson, E. 2014. ‘Contested expectations: Trump International Golf Links Scotland, polarised visions, and the making of the Menie Estate landscape as resource’ Geoforum, 52, 226-235

  • Jönsson, E. 2013. ’ Exklusiva golflandskap och planeringspolitik Gaudeamus 89(7) 12-13, in Swedish

  • Jönsson, E. 2013. Fields of Green and Gold: Territorial hunger, rural planning, and the political ecologies of high-end golf Lund University Dissertation

  • Jönsson, E. 2009. ’Golf, golflandskap och relationen till naturen: Om Donald Trumps golfanläggning i norra Skottland’ Idrottsforum No 106.

Sidansvarig:

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
samt humanekologiska avdelningen

Adress: Sölvegatan 10,
223 62 Lund
Telefon: 046-222 17 59

Samhällsvetenskapliga fakulteten