Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utlysning Torsten Hägerstrands Stipendium

Torsten Hägerstrand geografisk modell

Härmed utlyses medel ur Torsten Hägerstrands fond för två stipendier – ett med inriktning mot kulturgeografi och ett med inriktning mot naturgeografi. Stipendierna, som skall utgå främst till en yngre disputerad forskare (eller doktorand i slutfasen av sin forskarutbildning) i natur- eller kulturgeografi/ekonomisk geografi uppgår till vardera 12 000 kronor. Stipendierna är avsedda som resestipendier för planerade framtida fältarbeten eller konferensresor. En redogörelse som publiceras på Sällskapets hemsida skall inlämnas till Sällskapet efter genomförd resa.

Ansökan skall omfatta högst två sidor plus nödvändiga bilagor. Till ansökan skall fogas en aktuell CV. Ansökan skall ge en kort redogörelse för resans ändamål, bestämmelseort och tidpunkt, samt en kostnadsspecifikation. Ansökan skall också ge information om: sökandes namn, personnummer, akademisk examen, befattning, postadress, e-postadress, institutionstillhörighet och telefonnummer. Ansökan skall vara undertecknad av den sökande. Frågor om stipendiet kan ställas till nedanstående e-postadress eller på telefon 0730-486280.

Ansökan insändes som en pdf-fil till sällskapets sekreterare på adress: 

jan-henrik [dot] nilsson [at] ism [dot] lu [dot] se.

Ansökan skall vara Sällskapet tillhanda senast den 15 oktober 2021.

Utsedda stipendiater kommer att tillkännages genom utskick till geografiska institutioner vid svenska universitet, på Sydsvenska Geografiska Sällskapets hemsida http://www.ssgs.se/.

 

TORSTEN HÄGERSTRANDS FOND

FÖR FRÄMJANDE AV GEOGRAFISK FORSKNING

2021