Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny avhandling belyser hur modeföretagens användning av feminism och greenwashing bidrar till ohållbar konsumtion av kläder.

Mariko Takedomi Karlsson bredvid sin avhandling
Fotograf: Diana Jap, omslagsbild: Milena Bojovic

Mariko Takedomi Karlsson försvarade sin avhandling i humanekologi den 29 januari 2024.

Avhandlingen som har titeln Fashioning the Ecological Crisis: Sustainability and Feminism in Fashion Advertising and Communication in Contemporary Sweden är en kritisk feministisk studie som utforskar modeindustrins etiska marknadsföring i sin reklam och kommunikation riktad till konsumenter. Sådan etisk marknadsföring och kommunikation kan handla om att företagen använder budskap som förstärker bilden av att de är engagerade och medvetna i ämnen som t.ex. feminism, rasism och grön omställning - eftersom de vet att det är viktiga frågor för konsumenterna. Samtidigt som denna profilering i sociala frågor representerar modeföretagen också en av de mest förorenande och miljöförstörande branscherna i världen. En av avhandlingens centrala frågor är problematiken kring att masskonsumtionen av kläder inte minskar trots den höga medvetenheten kring företagens oetiska praktiker.

Genom metoder som intervjuer och bildanalyser visar Marikos avhandling hur vissa föreställningar kring hållbarhet, genus och ras manifesteras och stärks i de svenska modeföretagens kommunikation och marknadsföring. Den teoretiska diskussionen visar sedan vilken roll ideologi spelar in i bibehållandet av det ohållbara konsumtionssamhället.