LU-kortet är ett gemensamt passerkort som kan användas på hela universitet, och till och med på vissa universitet i Europa.

Med LU-kortet kan du bland annat få tillgång till

  • ytterdörren till Geocentrum 1, så att ni studenter kan göra grupparbeten där efter dörrarna låses,
  • datorsal om du har undervisning där,
  • de övre våningsplanen på Geocentrum I.

Du behöver själv skaffa ett LU-kort på någon av de kortstationer som finns på universitetet.

Mer info om LU-kortet