Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Den gröna omställningens påverkan på lokala samhällen

Samverkan och samhällsnytta

”Som forskare har jag fokuserat på hur den gröna omställningen och den globala utvecklingen mot mindre koldioxidintensiv energiproduktion påverkar lokala samhällen. I mitt arbete har jag prioriterat de människors röst och erfarenhet som direkt påverkas av den industriella energiutbyggnaden av anläggningar och gasledningar som är nödvändiga för hydraulisk spräckning" /Martina Angela Caretta

ledningar genom natur.foto

Forskning lyfter fram lokalbefolkningens erfarenheter av att leva nära infrastruktur för utvinning och transport av gas i Appalachia. 

Se filmen om Martina Angela Carettas forskning  i Appalachia. 
 

Klimatförändringar till följd av utsläpp av växthusgaser är en av vår tids största globala utmaningar. Energisektorn bidrar till nästan tre fjärdedelar av de globala utsläppen. En grön omställning behövs och EU har vidtagit åtgärder för att minska sina utsläpp från energisektorn. Detta har delvis uppnåtts genom att ersätta olja med gas för industriell energiproduktion. Den gas som EU använder har historiskt sett importerats från Ryssland, men kriget i Ukraina har lett till att EU ersatt rysk gas med gas importerad från USA. USA har kunnat tillgodose den ökade utländska efterfrågan tack vare utvecklingen av en teknik för gasutvinning som kallas hydraulisk spräckning samt en tillhörande utbyggnad av infrastruktur för gasutvinning och gasdistribution, inklusive ett stort nätverk av rörledningar över hela USA. Denna infrastruktur har haft en betydande inverkan på de berörda samhällena och invånarna. 

Martina Angela Carettas forskning används av miljöorganisationer för att verka för striktare lagstiftning.

– Som forskare har jag fokuserat på hur den gröna omställningen och den globala utvecklingen mot mindre koldioxidintensiv energiproduktion påverkar lokala samhällen. I mitt arbete har jag prioriterat de människors röst och erfarenhet som direkt påverkas av den industriella energiutbyggnaden av anläggningar och gasledningar som är nödvändiga för hydraulisk spräckning, säger Martina Angela Caretta.

Forskningen har utförts av docent Martina Angela Caretta mellan 2016 och 2020 i West Virginia, Ohio och Pennsylvania. 

Caretta, M. A., & Emanuel, R. E. (2023). Does shale gas development impact property values in Central Appalachia? A mixed methods critical exploration. The Extractive Industries and Society, 14, 101251. 

Caretta, M. A., & Carlson, E. B. (2023). Local residents’ lived experiences of energy sprawl in West Virginia. A visual exploration of landscape change. Landscape Research, 48(6), 841–858. 

Carlson, E. B., & Caretta, M. A. 2023. Collaborative sensemaking through photos: Using photovoice to study gas pipeline development in Appalachia. Qualitative Research. 

Caretta, M. A., & Carlson, E. B. 2023. Coercion via Eminent Domain and Legal Fees: The Acceptance of Gas Extraction in West Virginia. Environmental Justice 16(1), 36-42. 

Caretta, M. A., Carlson, E., Hood, R., & Turley, B. 2021. “From a rural idyll to an industrial site: an analysis of hydraulic fracturing energy sprawl in Central Appalachia.” Journal of Land Use Science. 16(4), 382-397. 

Emanuel, R. E., Caretta, M.A., Rivers, L., Vasudevan, P. 2021. ”Natural Gas Gathering and Transmission Pipelines and Social Vulnerability in the United States”. GeoHealth.5 (6) e2021GH000442 

Carlson, E. B., Caretta, M. A. 2021. “Legitimizing Situated Knowledge in Rural Communities Through Storytelling Around Gas Pipelines and Environmental Risk.” Technical Communication, 68 (4); 40-55

I vår region finansieras mycket av den privata, akademiska och ibland även en del av den statligt sponsrade forskningen av just de industrier som är föremål för dessa analyser. I synnerhet olje- och gasindustrin. Av den anledningen kan det vara svårt att hitta trovärdig objektiv forskning som stöd för det arbete som utförs av gräsrotsorganisationer eller samhällsmedlemmar som påverkas av fossilbränsleindustrins aktiviteter... Att kunna basera vårt arbete på vetenskapliga bevis som vi faktiskt kan lita på är avgörande för att vi ska lyckas med vårt arbete och för våra samhällens välbefinnande" /Joanne Kilgour, Executive Director, Ohio River Valley Institute