Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Linda Stihl

Linda Stihl

Postdoc

Linda Stihl

Change agency in (old) industrial regions : Shaping new futures

Författare

 • Linda Stihl

Summary, in Swedish

Denna avhandling studerar lokala aktörers roll vid förändringsarbete i gamla industriregioner. En gammal industriregion definieras som ett område med en ensidig och överspecialiserad industristruktur, som är dominerad av mogen industri och som upplever minskad sysselsättning och/eller avindustrialisering. Denna typ av region är ofta starkt påverkad av gamla strukturer och förväntas därför ha svårare att förändras, då tidigare forskning har visat på att alla regioner är stigberoende.

Avhandlingen försöker förstå hur och varför förändring i det som kallas gamla industriregioner ändå kan skapas genom att använda det teoretiska begreppet aktörskap eller agens (agency på engelska). Agens beskriver människors medvetna handlingar och deras avsedda och oavsiktliga effekter. Avhandlingen studerar speciellt agens som försöker skapa förändring (förändringsagens), men studerar även agens som antingen vill stabilisera pågående utveckling eller motverka förändring (reproduktiv agens).

Avhandlingen studerar regional utveckling i Borås, Kiruna och Olofström och består av en kappa och tre publicerade vetenskapliga artiklar. Avhandlingen bidrar till forskningen genom att utmana bilden av gamla industriregioner och visar att de inte är låsta i sin utveckling, utan att det finns en dynamisk utveckling i dem som drivs av lokala aktörer med hjälp av lokala och icke-lokala resurser. Lokala aktörer driver inte ensamt utvecklingen, utan aktörer från andra regioner och andra politiska nivåer spelar även de olika roller i platsers regionala utveckling. Avhandlingen visar att det finns variationer i regionernas förutsättningar, möjligheter och agensuttryck genom sina detaljerade fallstudier över långa tidsperioder. Vidare så visar avhandlingen på att det är möjligt att skapa nya tillväxtbanor i regioner trots bilden av att detta inte är möjligt. Detta kan ske eftersom aktörer använder sin agens för att utveckla nya produkter och tjänster, utmanar tidigare bilder av framtiden med alternativa vägar och samlar lokala aktörer för att med gemensam agens arbeta framåt tillsammans. Förändringsagens används främst i början av nya tillväxtbanor. Därefter dominerar reproduktiv agens för att skapa en stabil utvecklingsbana. Avhandlingen nyanserar även vår förståelse av reproduktiv agens. Denna form av agens används inte bara för att stabilisera utveckling eller motverka förändring, utan avhandlingen finner ytterligare två skäl till denna form av agens. Dels att dominanta aktörer, som ledare vid bruket i en bruksort, kan använda denna form av agens för att bibehålla ojämlika maktförhållanden lokalt, dels att aktörer kan bli så inlåsta i en utveckling att de inte ser att de har någon agens att påverka framtiden. När en aktör inte uppfattar sig ha någon agens, kan den inte använda förändringsagens utan kommer att kopiera tidigare beteende. Slutligen så visar avhandlingen på att förändringsagens kan skapa förändring i normer, traditioner, regler och lagar (så kallade institutioner). När många lokala aktörer accepterar ändrade institutioner, såsom en välvilligare inställning till entreprenörskap och förändringar, kan större förändringar ske lokalt. Samtidigt kräver förändringsagens att aktörer kan föreställa sig en annan framtid än den utstakade, och olika inlåsningar, speciellt ett låst tankesätt, försvårar detta.

Avdelning/ar

 • Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Publiceringsår

2023

Språk

Engelska

Publikation/Tidskrift/Serie

Meddelanden från Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi: Avhandlingar

Issue

XXXV

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Lund University

Ämne

 • Economic Geography

Nyckelord

 • Economic Geography
 • Change Agency
 • Reproductive agency
 • Old industrial regions
 • Regional development
 • Ekonomisk geografi
 • Förändringsagens
 • Reproduktiv agens
 • Gamla industriregioner
 • Regional utveckling

Status

Published

Projekt

 • Change agency in (old) industrial regions - Shaping new futures
 • Agents of Change in Old-industrial Regions in Europe
 • Regional Growth against all odds

Handledare

 • Markus Grillitsch
 • Brita Hermelin

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-8039-770-4
 • ISBN: 978-91-8039-769-8

Försvarsdatum

26 september 2023

Försvarstid

13:00

Försvarsplats

Världen, Geocentrum I, Sölvegatan 10, Lund

Opponent

 • Jiri Blazek (Professor)