Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

2011: Avslutade avhandlingsprojekt

Humanekologiska avdelningen


 Love Eriksen

     "Nature and Culture in Prehistoric Amazonia Using G.I.S. to reconstruct ancient ethnogenetic processes from archaeology, linguistics, geography, and ethnohistory"

  • Presentation: Avhandlingen undersöker sociokulturell och lingvistisk utveckling i det förkolumbianska Amazonområdet, med särskild fokus på perioden 500 f.Kr. till år 1500. Genom att sammanföra och analysera data från arkeologi, lingvistik, etnohistoria, etnografi och geografi i ett Geografiskt Informationssystem (G.I.S.) syntetiserar den stora mängder empiriska data från flera fält för att underlätta rekonstruktioner av förkolumbianska sociokulturella processer i regionen över lång tid och på makronivå. Dessa rekonstruktioner är fokuserade på att identifiera de socioekonomiska och sociokulturella mekanismer som ligger till grund för kulturella och lingvistiska expansionsprocesser och de mönster av etnolingvistisk diversitet som de har gett upphov till. Avhandlingen är således ett inlägg i sedan länge förda debatter kring betydelsen av migration, ekologi, försörjning, handel, språk och etnicitet i sådana processer och erbjuder nya förklaringar till utbredningen av språkfamiljer och etnolingvistiska grupper i Amazonas.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi


Mabel Hungwe

     "In Search of 'Community' in Zimbabwe's Fast Track Resettlement Area of Mazowe District"

  • Presentation: Defence date: 9th December 2011. The thesis discusses community development in fast track resettlement areas of Zimbabwe. The land reform programme designated as the Third Revolution (Chimurenga) or fast track land reform was launched in 2000. This programme saw 12 million hectares of farming land being taken over by the state for resettlement. This research conducted in Mazowe district of Zimbabwe, provides an insight on the types and forms of community that have emerged as a result of the fast track land reform programme. Community is viewed both in terms of its geographical location and also interests among the actors that transcend the location. The aim of the research is to understand community making in resettlement areas, by looking at two types of resettlement schemes covered by the fast track resettlement programme namely the A1 farming model featuring smallholder farmers under villagised settlement models and the A2 farming model which is aimed at creating a class of medium and large scale farmers.

Andrea Nardi

     "Rural Development and Territorial Dynamics in the Province of Misiones, Argentina"

  • Presentation: Defence date: 14th May 2011. This thesis investigates the socio-cultural and linguistic development of pre-Columbian Amazonia, with a particular focus on the period between 500 BC and AD 1500. In assembling and analyzing data from archaeology, linguistics, ethnohistory, ethnography, and geography in a Geographical Information System (G.I.S.), it synthesizes large amounts of empirical data from several fields to facilitate long-term, macro-scale reconstructions of pre-Columbian socio-cultural processes in the region. These reconstructions focus on identifying the socio-economic and socio-cultural mechanisms underlying processes of cultural and linguistic expansion and subsequent patterns of ethno-linguistic diversity. The thesis thus addresses long-standing debates on the role of migration, ecology, subsistence strategies, trade, language, and ethnicity in such processes, and offers new explanations of the distribution of language families and ethno-linguistic groups in Amazonia.