Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Inför hotet om stigande havsnivåer

Forskningsprojekt inom Samhällsgeografi

Projekttitel: Inför hotet om stigande havsnivåer – planering och design av ett föränderligt landskap

Period: 2012-2014

Kontaktperson: Tomas Germundsson

Forskare på projektet:

Beskrivning

Projektets utgångspunkt är att stigande havsnivåer kommer att förändra det kustnära landskapet, i staden såväl som på landsbygden, och att detta är en fråga som allt tydligare avspeglar sig i regional och kommunal planering. Dock ser planerna inför ett sådant hot olika ut på olika platser. Till exempel kan angränsande kommuner tolka klimatförändringen och dess effekter på skilda sätt. Det leder i sin tur till att reglerna för strandnära byggande, avlopps-hantering mm kan se olika ut beroende på i vilken kommun man befinner sig, trots att det är samma hav som grundfrågan gäller. Vad får det för konsekvenser, och hur kan medvetenheten kring planerings- och utformnings¬strategier ökas?  

Projektets syfte är dels att beskriva och analysera hur den nuvarande planeringen inför hotet om stigande havsnivåer ser ut och hur den påverkar utformningen av stad och landskap, dels att ge ett underlag för hur olika alternativ för framtiden skulle kunna te sig. För att uppnå detta arbetar vi tvärvetenskapligt med forskare från kulturgeografi, landskaps¬planering och landskaps¬arkitektur. Undersökningsområdet är Skåne, främst Öresundskusten.

I vårt arbete utgår vi från det konkreta landskapet och den fysiska miljön, men också från människors uppfattningar och mål där landskapet utgör någonting som människor har ett förhållande till och som de upplever på olika sätt. Vi undersöker också hur nya kommunikationsmetoder kan vara avgörande för insikten om att havet faktiskt stiger och vad det kan medföra.