Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bortom BNP-tillväxt

Forskningsprojekt inom Humanekologi

Projekttitel: Bortom BNP-tillväxt: Scenarier för hållbart samhällsbyggande.

Period: 2014-2018

Kontaktperson: Alf Hornborg

Forskare på projektet:

Forskningsprojekts hemsida 

Beskrivning

Vad händer om den nuvarande BNP-tillväxten inte fortsätter? Hur ser ett sådant samhälle ut? Vad skulle det innebära för vår livskvalitet och för vår välfärd? Det är frågor som ställs i ett femårigt tvärvetenskapligt forskningsprojekt "Bortom BNP-tillväxt". 

En misslyckad tillväxtpolitik, en finansiell kris eller en politisk omstyrning mot mindre konsumtion skulle kunna leda till minskad BNP-tillväxt. Vad händer då? Forskarna ska undersöka hur en hållbar samhällsutveckling skulle kunna se ut om tillväxten bromsar upp:
– Den här forskningen förebereder samhället på de utmaningar som kan komma om tillväxten minskar. Samtidigt tittar vi på möjligheter för att skapa en mer hållbar utveckling, säger Åsa Svenfelt, som är en av de två projektledarna.

Det är forskare från KTH, Uppsala universitet, Lunds universitet, Svenska miljöinstitutet (IVL) och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) som tar emot medlen. Till projektet är även bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), fyra kommuner och intresse-organisationer knutna. 

Projektet leds förutom av Åsa Svenfelt även av Göran Finnveden som båda tillhör avdelningen för Miljöstrategisk analys vid KTH. Även forskare vid avdelningen för Urbana och regionala studier vid KTH deltar i projektet. 

Inom ”Bortom BNP-tillväxt: Scenarier för hållbart samhällsbyggande” ska tre typer av tillväxtscenarier tas fram: 

 • framtid med negativ tillväxt, 
 • framtid med nolltillväxt 
 • och framtid med låg tillväxt. 

Scenarierna ska utvecklas för fyra fallstudieområden: 

 • byggsektorn, 
 • välfärdstjänster, 
 • transporter 
 • samt vardagsliv. 

Det är många forskningsfält från universiteten som möts när scenarierna i form av framtidsbilder tecknas upp: 

 • miljöstrategisk analys, 
 • framtidsstudier, 
 • sociologi, 
 • urbana studier, 
 • statsvetenskap, 
 • socialantropologi, 
 • ekonomi 
 • och humanekologi.

Publikationer