Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sociala risker, civilsamhällets omvandling och strategisk riskhantering

Forskningsprojekt inom Samhällsgeografi

Projekttitel: Sociala risker, civilsamhällets omvandling och strategisk riskhantering

Period: 2011-2014

Kontaktperson: Nicklas Guldåker

Forskare på projektet:

Beskrivning

På senare år har allt större intresse riktats mot kriser som har upphov i sociala förhållanden. Konflikter mellan sociala grupper, polis och räddningstjänst, gängkriminalitet, organiserad brottslighet, hatbrott, politiskt eller religiöst motiverade aktioner har fått stor uppmärksamhet. Vid en internationell jämförelse talar mycket för att svensk krishantering framöver måste rikta allt större uppmärksamhet mot denna typ av risker och kriser. Sociala risker i urbana områden blir allt mer uppmärksammade. Detta projekt analyserar sociala risker och bakomliggande orsaker, utvecklar metoder för risk- och sårbarhetsanalys samt ger förslag på förebyggande åtgärder för att hantera social oro.

Projektet skall

  • Analysera bostadsområden i Malmö och Helsingborg för att jämföra och förklara förekomsten av sociala risker.
  • Utveckla en modell för socialt inriktad risk- och sårbarhetsanalys.
  • Ställa samman kunskap samt ger konkreta exempel på hur man kan arbeta i bostadsområden.
  • Ge exempel på hur olika aktörer kan arbeta tillsammans.

Upplägg

Projektet går genom fyra steg:

  1. Jämför bostadsområden i Malmö och Helsingborg. 
  2. Analyserar bakomliggande orsaker.
  3. Utvecklar områdesbaserade risk- och sårbarhetsanalyser.
  4. Föreslår åtgärder för att förebygga och hantera sociala risker i bostadsområden.

Ny kunskap

Projektet utvecklar ny kunskap och ger förslag på praktiskt arbete kring sociala risker och områdesutveckling.

Samarbete och finansiering

Projektet sker i samarbete med Malmö Högskola och finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.