Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Rapport från förtätad förort : Fältanteckningar från Norra Fäladen, Lund.

Författare:
 • Johan Pries
Publiceringsår: 2019
Språk: Svenska
Sidor: 28-41
Publikation/Tidskrift/Serie: KRITIK: Tidskrift för arkitektur
Nummer: 41
Dokumenttyp: Artikel i tidskrift

Abstract english

Den idag helt dominerande idén om den täta staden har en rad olika uttryck. Även i miljonprogramsområden får förtätningsprojekt olika effekt beroende på specifika omständigheter, inte minst hur förtätningar samverkar med andra större stadsomvandlingsprojekt—såsom storskaliga renoveringar av hyreshusbestånd och privatisering—och rent materiella utvecklingslinjer såsom ökad bostadsbrist, trångboddhet och ekonomiska klyftor. Välfärdsplaneringens grönskas tendens att vara organiserad i olika skalor gör visas områden lättare att förtäta, inte minst offentligt ägda flerfamiljshusområden, vilket i sin tur öppnar för en systematisk orättvis förtätning av de redan mest intensivt bebodda platserna i miljonprogrammen och lämnar samtidigt deras radhus- och villaområden orörda. Detta har på Norra Fäladen visat sig vara i princip omöjligt att pressa tillbaka, för att inte tala om stoppa. Offentliga platser såsom Borgarparken har istället visat sig lättare att ifrågasätta förtätningen av. Kanske beror det på att de så tydligt är just offentliga och därmed tänkta att gynna ett helt område, men i fallet Borgarparken visade sig att parkens rumsliga form spelade en avgörande roll. Parkens själva utformning, med gröna stråk och mindre platsbildningar utspridda i hela området i ett trafikseparerat nätverk av lummiga, offentliga rum som alla leder fram till större grönytor där offentliga funktioner som skolor, fritidshem, förskolor och utomhussportanläggningar samlas är svårt att förtäta utan att helt rasera parkens tänkta funktioner. Även om politiker i huvudsak är ointresserade av sådana argument har planerare och arkitekter i remissinstanser varit mer mottagliga, vilket i bästa fall kan ge dessa landskap en sista försvarslinje mot det växande förtätningstrycket.

Keywords

 • Social Sciences Interdisciplinary
 • Stadsplanering
 • Förtätning
 • Stadsbyggnad
 • Lund
 • Norra Fäladen
 • Miljonprogrammet
 • Landskapsarkitektur
 • Arkitektur

Other

Published
 • ISSN: 1654-7969
Johan Pries
E-post: johan [dot] pries [at] keg [dot] lu [dot] se

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
samt humanekologiska avdelningen

Adress: Sölvegatan 10,
223 62 Lund
Telefon: 046-222 17 59

Samhällsvetenskapliga fakulteten