The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Human Geography

Nicklas Guldåker

Senior Lecturer

Human Geography

Rumsliga skillnader i den socialt fragmenterade staden

Author

 • Nicklas Guldåker
 • Mona Tykesson Klubien
 • Per-Olof Hallin
 • Jerry Nilsson

Summary, in Swedish

Följande rapport är genomförd inom forskningsprojektet Bostadsbränder i storstadsområden - rumsliga skillnader och brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden. Projektet är finansierat av MSB och har Institutionen för Urbana studier på Malmö universitet och Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds universitet som bas. I denna rapport presenteras bostadsbrandutvecklingen mellan åren 2007 och 2015 i de räddningstjänstförbund, storstadsområden och kommuner som ingår i studien. Rapporten kommer att belysa den generella bostadsbrandsutvecklingen över tid och rum och redogöra för hur vanligt förekommande olika kategorier av bostadsbränder är i olika storstadsområden.

Department/s

 • Department of Human Geography

Publishing year

2018

Language

Swedish

Publication/Series

BOSTADSBRÄNDER I STORSTADSOMRÅDEN

Issue

3

Document type

Report

Publisher

Department of Human Geography, Lund University

Topic

 • Human Geography

Keywords

 • Brand
 • Bostadsbrand
 • Geografiska informationssystem
 • GIS
 • Rumslig analys
 • Storstadsområden
 • Malmö
 • Stockholm
 • Göteborg
 • Attunda
 • Södertörn
 • Räddningstjänst
 • Anlagd brand
 • Aavsiktlig brand
 • Teknisk brand
 • Visualisering
 • tematiska kartor
 • värmekarta
 • koroplet

Status

Published

Project

 • Residential fires in metropolitan areas - spatial differences and fire safety work in the socially fragmented city

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-7895-166-6