Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Human Geography

Nicklas Guldåker

Senior Lecturer, Deputy Head of Department

Human Geography

Rumsliga skillnader i den socialt fragmenterade staden

Author

 • Nicklas Guldåker
 • Mona Tykesson Klubien
 • Per-Olof Hallin
 • Jerry Nilsson

Summary, in Swedish

Följande rapport är genomförd inom forskningsprojektet Bostadsbränder i storstadsområden - rumsliga skillnader och brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden. Projektet är finansierat av MSB och har Institutionen för Urbana studier på Malmö universitet och Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds universitet som bas. I denna rapport presenteras bostadsbrandutvecklingen mellan åren 2007 och 2015 i de räddningstjänstförbund, storstadsområden och kommuner som ingår i studien. Rapporten kommer att belysa den generella bostadsbrandsutvecklingen över tid och rum och redogöra för hur vanligt förekommande olika kategorier av bostadsbränder är i olika storstadsområden.

Department/s

 • Department of Human Geography

Publishing year

2018

Language

Swedish

Publication/Series

BOSTADSBRÄNDER I STORSTADSOMRÅDEN

Issue

3

Document type

Report

Publisher

Department of Human Geography, Lund University

Topic

 • Human Geography

Keywords

 • Brand
 • Bostadsbrand
 • Geografiska informationssystem
 • GIS
 • Rumslig analys
 • Storstadsområden
 • Malmö
 • Stockholm
 • Göteborg
 • Attunda
 • Södertörn
 • Räddningstjänst
 • Anlagd brand
 • Aavsiktlig brand
 • Teknisk brand
 • Visualisering
 • tematiska kartor
 • värmekarta
 • koroplet

Status

Published

Project

 • Residential fires in metropolitan areas - spatial differences and fire safety work in the socially fragmented city

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-7895-166-6