Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Human Geography

Nicklas Guldåker

Senior Lecturer, Deputy Head of Department

Human Geography

Livsvillkor och strategisk lägesbild

Author

 • Nicklas Guldåker
 • Hallin Per-Olof

Editor

 • Manne Gerell
 • Per-Olof Hallin
 • Kim Nilvall
 • Stig Westerdahl

Summary, in Swedish

I detta kapitel i boken - Att vända utvecklingen – Från utsatta områden till trygghet och delaktighet - redovisas en modell för att bedöma och mäta människor livsvillkor utifrån ett geografiskt sammanhang och visualiserat genom geografiska informationssystem i vad som kallas en strategisk karta. Om boken Att vända utvecklingen – från utsatta områden till trygghet och delaktighet. Sedan början av 1990-talet har det i Sverige växt fram ett antal bostadsområden där stora delar av befolkningen lever under ekonomiskt utsatta livsvillkor. Många har sin bakgrund i andra länder. Under de senaste femton åren har befolkningens utsatthet i dessa områden inte bara varit av ekonomisk natur. Successivt har olika typer av kriminalitet, ibland mycket våldsam, blivit mer förekommande. Ensidiga, ofta alarmistiska beskrivningar av enskilda händelser, men också av människors liv och livsvillkor, pekar på betydande kunskapsluckor såväl som på bristen av nyanserade och fördjupade samhällsanalyser. Syftet med denna bok är att bidra till förståelsen av vad utsatta områden är, hur de växt fram, vad som präglar dem idag samt hur den kriminalitet som drabbar de boende gemensamt kan motverkas. Målgruppen är bred och boken vänder sig till alla som vill förstå hur förhållandena har växt fram. Boken kan både ses som ett inlägg för att förklara samhällsutvecklingen och som en studiebok för dem som vill förstå, fördjupa och diskutera ämnet. Boken har sitt ursprung i en nationell forskningscirkel som startade efter initiativ från Polismyndighetens Nationella operativa avdelning (Noa) 2015. Syftet var att sammanföra kunskap och erfarenheter från olika kunskapsperspektiv för att bättre förstå problem med brottslighet och otrygghet i socio-ekonomiskt utsatta områden.

Department/s

 • Department of Human Geography

Publishing year

2020

Language

Swedish

Pages

181-188

Publication/Series

Malmö University Publications in Urban Studies

Volume

26

Document type

Book chapter

Publisher

Malmö University

Topic

 • Social Work
 • Human Geography
 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

 • Strategisk karta
 • Livsvillkor
 • Geografiska Informationssystem
 • Mätbarhet
 • socio-ekonomiska aspekter
 • GIS
 • Brott
 • brottsförebyggande
 • index

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISSN: 1654-6881
 • ISBN: 978-91-87997-16-7
 • ISBN: 978-91-87997-17-4