Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Human Geography

Nicklas Guldåker

Senior Lecturer, Deputy Head of Department

Human Geography

Smart Brandbekämpning - Användning av data i strategiskt brandsäkerhetsarbete

Author

 • Markus Rasmusson
 • Nicklas Guldåker

Summary, in Swedish

Följande rapport är genomförd inom forskningsprojektet Bostadsbränder i storstadsområden - rumsliga skillnader och brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden. Projektet är finansierat av MSB och har Institutionen för Urbana studier på Malmö universitet och Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds universitet som bas. Syftet med denna rapport är att ge en översikt över internationella exempel på hur data används, vilka metoder för strategiskt brandskyddsarbete som bedrivs och hur ett sådant arbete kan utvecklas för av svenska räddningstjänster för att kunna ta mer underbyggda beslut i sitt strategiska brandsäkerhetsarbete.

Department/s

 • Department of Human Geography

Publishing year

2018

Language

Swedish

Publication/Series

BOSTADSBRÄNDER I STORSTADSOMRÅDEN

Issue

7

Document type

Report

Publisher

Department of Human Geography, Lund University

Topic

 • Human Geography

Keywords

 • Brand
 • Smart fire fighting
 • Smart brandbekämpning
 • Big Data
 • Algoritmer
 • Brandskyddsarbete
 • Strategiskt brandskyddsarbete
 • Räddningstjänst
 • Visualisering
 • Geografiska informationssystem
 • Räddningstjänsten Syd
 • Data
 • Geodata
 • Databaserade Algoritmer

Status

Published

Project

 • Residential fires in metropolitan areas - spatial differences and fire safety work in the socially fragmented city

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-7895-170-3