The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Bild - Anders Lund Hansen

Anders Lund Hansen

Senior lecturer

Bild - Anders Lund Hansen

En öppen stad, en ej befästad

Author

 • Magnus Hörnqvist
 • Anders Lund Hansen
 • Hanna Pettersson
 • Olav Unsgaard
 • Magnus Wennerhag

Summary, in Swedish

Vår tid är urbanitetens epok. Människor vill komma till staden. Utflyttningen från landsbygd till stad tycks vara en social omvandlingsprocess utan ände. I dagens Sverige bor 84 procent av befolkningen i städer. På tvåhundra år har förhållandet mellan stad och landsbygd nästan vänts i sin motsats. Någon gång under 1930-talets början passerade antalet stadsboende landsbygdens befolkning. Det som hände i Sverige för 70 år sedan händer i dag på global nivå. Under 2005 beräknas antalet människor som bor i en stad någonstans i världen passera det antal som bor på landsbygden. Och det är inte i Nord som den största

tillväxten av stadsbefolkningar sker, utan i Syd. Bilden av Syd som det rurala, jordbrukshushållande och efterblivna

– i kontrast till bilden av Nord som det urbana, industriella och i utveckling stadda – känns allt mer förfelad. Det är i Syd som de verkligt stora städerna

formligen exploderar fram.

Men denna omkastning innebär inte en utvecklingsväg som följer det sätt på vilket storstäder i Nord växte fram. Det

paradoxala för storstäderna i Syd är att det inte alltid är industrialiseringen som driver fram urbaniseringen. Stor- eller megastäderna i Syd närs av en bräcklig informell sektor. Denna utveckling av en "informaliserad" sektor på arbetsmarknaden – med lågbetalda och osäkra tjänstearbeten

– är inte något som enbart sker i Syd. Det som tycks karaktärisera västvärldens metropoler är just framväxten

av denna typ av arbeten, samtidigt som industrijobben är på tillbakagång. Samtidigt blir storstäderna allt viktigare för de globala ekonomiska flödena – och självmedvetenheten om detta faktum hos städernas makthavare växer i samma utsträckning. Städer konkurrerar med andra städer om att attrahera kapital och arbetskraft. Staden blir ett varumärke som ska säljas in på städernas marknad, med hjälp av stadsmiljöer som passar en framväxande kreativ klass.

Department/s

 • Department of Human Geography
 • Department of Law
 • Faculty of Social Sciences

Publishing year

2005

Language

Swedish

Pages

8-19

Publication/Series

Fronesis

Issue

18

Document type

Journal article

Publisher

Tidsföreningen Fronesis

Topic

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
 • Human Geography

Keywords

 • sociologi
 • sociologiska institutionen
 • stadsmarknadsföring
 • klass
 • den kreativa klassen
 • kapitalism
 • sociala rörelser
 • cities
 • urbanization
 • globalisering
 • städer
 • fattigdom
 • urbanisering
 • slum

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISSN: 1404-2614