The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Thomas Malm, Photo.

Thomas Malm

Professor

Thomas Malm, Photo.

Vad ska vi ha de Etnografiska museerna till? Paper om etnografiska museer och botaniska trädgårdar

Author

  • Thomas Malm

Summary, in Swedish

Föremål i etnografiska museer återspeglar på olika sätt människans naturrelationer. Även botaniska trädgårdar visar mänskliga artefakter, givetvis inte i samma mening som etnografiska föremål men ändå såsom en omvandling av naturprodukter. En sådan omvandling kan t.ex. ske via domesticering eller genom att man använder vissa delar av vilda växter som mediciner. En växt blir till medicin via mänsklig föreställningsvärld och bearbetning, och något motsvarande gäller exempelvis för delar av djur eller växter som ingår i etnografiska föremål. I både det etnografiska museet och den botaniska trädgården ingår därmed historien om människan och naturen. Särskilt poängteras i detta paper bevarandeaspekter. Parallellt med att de botaniska trädgårdarna har fått ökande betydelse som genbanker har de etnografiska museerna fått det som "membanker" genom att dokumentera och bevara materialiserade bitar av kunskap. Det finns därför anledning att fundera över hur man tvärvetenskapligt kan sammanlänka de etnografiska museernas och botaniska trädgårdarnas verksamhetsområden.

Department/s

  • Human Ecology

Publishing year

2015

Language

Swedish

Document type

Conference paper

Topic

  • Social and Economic Geography

Keywords

  • etnografi
  • etnografiska museer
  • antropologi
  • memer
  • botaniska trädgårdar
  • humanekologi

Conference name

Do the right thing! Svenska Antropologförbundets årskonferens

Conference date

2015-04-17

Conference place

Sweden

Status

Unpublished