The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Image showing Kristoffer Ekberg in front of bookshelf

Kristoffer Ekberg

Associate senior lecturer

Image showing Kristoffer Ekberg in front of bookshelf

Alternativ arbetsglädje : om lyckokänslor i arbetslivet i skiftet mellan 1970- och 1980-tal

Author

 • Kristoffer Ekberg

Editor

 • Helena Bergman
 • Christina Florin
 • Jens Ljunggren

Summary, in Swedish

1970-talets känslomönster utmärktes av en dröm om mänsklig gemenskap och befrielse från fördomar samt en vilja att komma i kontakt med sig själv och andra, att söka det äkta, det naturliga, det autentiska och nå en öppenhet. Man ville att det skulle kännas på ett visst sätt att arbeta, vila, skapa, vara solidarisk, konsumera, ha sex, vara barn, förälder, man och kvinna, ung och gammal, överordnad och underordnad. Befrielse och öppenhet var nyckelord. Här skärskådar en grupp historiker, idé- och filmhistoriker detta färgstarka och omvälvande decennium. De granskar allt från politik och medier till kärleksliv och moral. Fram växer en fascinerande bild av hur känslorna blir till regler och mönster – och att normerna för vad människor förväntas känna och faktiskt känner varierar i tid och rum.

Department/s

 • National Graduate School of History
 • History

Publishing year

2017-04

Language

Swedish

Pages

214-236

Publication/Series

Känslornas revolution : kärlek, ilska och lycka på 1970-talet

Document type

Book chapter

Publisher

Appell förlag

Topic

 • History

Keywords

 • Känslor
 • sociala aspekter
 • historia
 • Social interaktion

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-983275-4-0