Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Tips på praktikplatser

Information om möjliga praktikplatser för dig som är student hos oss
Det händer att institutionen blir kontaktad av företag eller organisationer som vill att vi ska hjälpa till att sprida information om kommande praktikplatser bland våra studenter. Sådan information publiceras här.

Hösten 2017

 

Praktik World Food Programme (WFP) / Internship Vacancy Announcement at WFP Nordic Office in Copenhagen

Are you passionate about humanitarian and development work? Do you want to work for a world with Zero Hunger? And do you want to gain experience within communication, outreach and advocacy? An internship at the World Food Programme’s Nordic Office in Copenhagen will give you the opportunity to build momentum and public and political will for the achievement of SDG2 in the world’s leading humanitarian organisation fighting hunger worldwide. Through our internship programme we employ 4 students – one from four of the Nordic countries; Denmark, Finland, Norway and Sweden. The internship starts on August 7th 2017 and ends on February 9th 2018.

Sista ansökningsdag: 1 maj 2017

Läs mer här


Praktikplatser hos IM (Individuell Människohjälp)

Internship International Department, 1 spot, september - december, placement Lund.
In the fall of 2017 we will focus on strategic planning for 2019-2023, organisational learning within environment and climate issues, and increase our advocacy work. As an intern you will participate in one or more of these processes, and you will often be given independent tasks. At the International department we cooperate with our country and regional offices around the world to strengthen our systems for organisational learning, capacity development and quality assurance. We welcome non-Swedish-speaking applicants.

Praktik Sverigeavdelningen, 1 plats, september - december, placering huvudkontoret i Lund.
Enheten på huvudkontoret ansvarar bland annat för utlandspraktikantprogrammet, IMs utbildningar, medlemsrekrytering och medlemsdemokratiarbetet. Som praktikant kommer du att vara en del av avdelningens arbete och kommer att ha arbetsuppgifter så som planering av utbildningar/externa aktiviteter, administrativa sysslor och genomförande av omvärldsanalyser. På Sverigeavdelningen arbetar vi med integration inom Sverige och hur vi kan utveckla det civila samhället genom att öka engagemanget och utveckla volontärverksamheter.

Praktik Sverigeavdelningen, 1 plats, september - december, placering region syd i Malmö.
IM Region Syd söker praktikant till projektet "Ett yngre IM Lund". IM är starkt förankrat i Lund och har flera framgångsrika verksamheter som i huvudsak drivs av lokalföreningen på orten. För att skapa långsiktighet behöver vi nu locka yngre volontärer och medlemmar. Som praktikant arbetar du med att kartlägga vad som attraherar yngre volontärer.Vårt arbete i Sverige handlar om integration. Vi vill att du ska vara hos oss hösten 2017. Arbetet sker i samarbete med IMs lokalförening i Lund.

Insamling/Marknad och Kommunikation, 2 platser, september - december, placering huvudkontoret i Lund.
Marknadsavdelningen har ansvar för insamling och marknadsföring, och arbetar med bland annat rekrytering av givare och insamlingskampanjer. Kommunikationsavdelningen ansvarar för IMs strategiska kommunikation och har som uppdrag att utveckla IMs varumärke och sprida kunskap om IMs arbete med bistånd, integration och Fair Trade. Som praktikant kommer du att delta i det dagliga arbetet på någon av avdelningarna och kommer att ha arbetsuppgifter som produktion och analys av material som kommuniceras till våra målgrupper, planering och genomförande av kommunikations- och marknadsaktiviteter, administrativa sysslor och genomförande av omvärldsanalyser.

Sista ansökningsdag: 17 april 2017

Läs mer här


Praktik på Sveriges ambassad i Belgrad HT 2017

Ambassaden avser att ta emot två praktikanter hösten 2017 inom följande områden:

Kommunikation och offentlig diplomati (Avdelningen för politik, handel och offentlig diplomati)
Medverkan i planering och genomförande av ambassadens press-/informations-/kulturarbete och organisation av kultur- och främjandeevenemang, kommunikation och sociala medier. Som praktikant ges du en möjlighet att på daglig basis arbeta med ambassadens kommunikation, aktivt medverka i ambassadens projekt inom kultur, press och information samt följa aktiviteterna på andra avdelningar, vilket ger dig en klar överblick över vad ambassaden gör i helhet. En del av arbetet kommer även att beröra kommunikation av ambassadens utvecklingssamarbete. Du får möjlighet att utveckla dina kommunikationsfärdigheter i både tal och skrift och i olika kommunikationsformer. Arbetet som utförs är till stor del inriktat på att genomföra ambassadens kommunikationsstrategi, som en del av ambassadens arbete med offentlig diplomati, bl.a. i form av rapportering av ambassadens aktiviteter genom ambassadens hemsida, sociala medier som exempelvis Facebook, Twitter och Instagram.

Avdelningen för utvecklingssamarbete
Praktiken innebär att du kommer att få delta vid möten med den politiska ledningen för de
ministerier vi samarbetar med och med högre tjänstemän inom den serbiska förvaltningen. Du får delta vid konferenser, seminarier och möten med andra givare och internationella organisationer såsom Världsbanken, OSSE och FN. Ambassadens enhet för utvecklingssamarbetet arbetar mycket med EU-delegationen och EUs stöd till Serbien, dels med kommentarer och diskussioner till olika förslag på EU-finansiering, samt att skapa länkar mellan svenskfinansierade insatser och EUs program. En stor del av praktiken blir att delta i arbetet med att följa upp biståndet. Det innebär att läsa rapporter och delta vid möten med mottagarna för att diskutera genomförandet av insatser, vilka resultat som nås liksom vilka utmaningar som finns och hur sådana hanteras. Dessutom förväntas du bidra till ambassadens rapportering till Sida.

Sista ansökningsdag: 31 mars 2017

Läs mer här


Vill du göra din praktik inom GIS och socialt hållbar stadsutveckling?

Alla stadsdelar i Göteborgs stad har fått i uppdrag att ta fram ett lokalt utvecklingsprogram som beskriver de sociala förutsättningarna i stadsdelen utifrån ett lokalt perspektiv. Programmet ska fungera som kunskapsunderlag i stadens fysiska planering. Under hösten 2017 erbjuder utvecklingsavdelningen på Majorna-Linnés stadsdelsförvaltning en handledd praktikplats. Praktiken kan omfatta 10 eller 20 veckor för studerande i GIS, kulturgeografi, geografi, samhällsplanering eller liknande. Inom avdelningen finns utvecklingsledare med olika kompetenser som till exempel folkhälsa, miljö, stadsutveckling, kvalitet och mänskliga rättigheter. Din handledare kommer att vara utvecklingsledare stadsutveckling och din huvudsakliga praktikuppgift kommer vara att arbeta med färdigställandet av stadsdelens lokala utvecklingsprogram tillsammans med avdelningens utvecklingsledare.

Sista ansökningsdag: 17 april 2017

Läs mer här


Praktiktjänstgöring vid Sveriges ambassad i Pretoria

Ambassaden i Pretoria verkar för att på olika sätt stärka den bilaterala samverkan mellan Sverige och Sydafrika. Det handlar såväl om politisk dialog på en rad områden som om insatser för att stödja handelsutbytet och förutsättningarna för svenska ekonomiska intressen i Sydafrika. Även de bilaterala relationerna med Botswana, Namibia och Lesotho bevakas från ambassaden i Pretoria. I verksamheten ingår rapportering om politik och ekonomi, liksom aktivt utåtriktat arbete för att långsiktigt stärka bilden av och kunskapen om Sverige och aktivt främja den bilaterala handeln och studentutbyten. Ambassaden har även i uppdrag att underlätta resandet mellan länderna och finnas som stöd för nödställda svenskar.

Ambassaden erbjuder varje termin två praktikplatser för universitetsstuderande. Praktiken är 20 veckor lång och påbörjas i augusti 2017. Praktikantens utbildning bör vara på magisternivå och helst ha en inriktning mot ekonomi, juridik eller statsvetenskap.

Sista ansökningsdag: 12 mars 2017

Läs mer här


Praktikanter till Ambassaden i Harare

Ambassaden i Harare söker två praktikanter för höstterminen 2017. En till sektionen för politik, ekonomi och främjande och en till biståndssektionen. Båda praktikanterna kommer att få delta i ambassadens olika verksamheter för att få insyn och kunskap om arbetet på en utlandsmyndighet.

Ambassaden har ett brett uppdrag att främja relationerna mellan Sverige och Zimbabwe genom politiks dialog, utvecklingssamarbetet, handels, och investeringsfrämjande liksom kulturellt utbyte. Praktiken innefattar bland annat att delta vid och föra anteckningar under möten och seminarier, sammanställa rapporter, samla in underlag för ambassadens löpande rapportering inom områden som politik, ekonomi, utvecklingssamarbete, Sverigefrämjande och EU-samarbete.

Sista ansökningsdag: 12 mars 2017

Läs mer här


Praktiktjänstgöring vid Sveriges Ambassad i Singapore

Sveriges ambassad i Singapore söker två praktikanter för höstterminen 2017. Ambassadens verksamhet omfattar handels- och Sverigefrämjande, politisk och ekonomisk rapportering, konsulära- och migrationsärenden samt försvars- och säkerhetpolitiskt relaterade frågor.

Den ena praktiktjänsten är placerad vid ambassadens avdelning för ekonomiska och politiska frågor. Uppgifterna är huvudsakligen kopplade till ambassadens främjandeverksamhet och aktiviteter relaterade till det akademiska utbytet mellan Sverige och Singapore. Till detta skall läggas viss EU-relaterad verksamhet samt ekonomisk och politisk rapportering.

Den andra praktiktjänsten är placerad vid ambassadens försvarsavdelning. Försvarsavdelningens syfte är bland annat att upprätthålla relationerna med försvarsmakterna i de ackrediterade länderna och att främja den svenska försvarsindustrin. Arbetsuppgifterna kommer att omfatta bevakning och rapportering av aktuella försvars- och säkerhetspolitiska frågor kopplade till utvecklingen i Singapore, Indonesien och övriga Sydostasien samt att delta i den dagliga verksamheten.

Sista ansökningsdag: 15 mars 2017

Läs mer här


Svalorna Latinamerika - sök praktik i Bolivia Nicaragua eller Peru!

Nu är det dags att söka praktikplatser i Bolivia, Peru och Nicaragua till hösten 2017. Sista ansökningsdagen är den 20 mars men rekryteringen sker fortlöpande!

Läs mer här


Utlandspraktik med IM

Vi söker dig som är 20-30 år (född 1987-97), pratar spanska, engelska, rumänska eller arabiska. Har intresse, erfarenhet eller utbildning inom utvecklingsstudier, mänskliga rättigheter, genus, socialt arbete, kommunikation, foto och film, jordbruksutveckling- och ekonomi, textildesign, fair trade, marknadsföring och insamling. Praktiken sker under fyra månader runt om i några av de länder där IM arbetar med lokala partnerorganisationer. I år har vi praktikplaceringar i Guatemala, Moldavien, Jordanien, Malawi, Zimbabwe, Indien och Nepal. Praktikanterna får ökad kunskap om och ett fördjupat engagemang för globala utvecklingsfrågor och internationellt utvecklingssamarbete.

Vi söker personer med stark social kompetens, redo för en utmaning! Ta chansen och sök, du kan bli en del av IMs utlandspraktikprogram 2017!

Ansökningsperiod: 15 februari - 19 mars

Läs mer här


Praktik på Skåne European Office

Skåne European Office erbjuder varje termin två praktikplatser till studenter vid skånska lärosäten. Ta chansen att lära dig mer om EU och regionalpolitik på Region Skånes representationskontor i Bryssel!

Hos oss får du som praktikant stora möjligheter att bidra till verksamheten. Arbetet innehåller kvalificerad kunskapsinsamling och rapportering till vår hemmaorganisation Region Skåne, samt andra aktörer i regionen. Arbetsuppgifterna består också av att delta i nätverksmöten, seminarier och konferenser i Bryssel, samt att bistå med en del rent praktiska uppgifter. Målet är att praktiktiden ska leda till en ökad förståelse för det arbete som pågår i Bryssel inom EU-institutionerna och i de organisationer och företag som följer institutionernas arbete.

Sista ansökningsdag  är 1 mars 2017.

Läs mer här


Praktiktjänstgöring vid Sveriges Ambassad i Kuala Lumpur

Ambassaden i Kuala Lumpur kan erbjuda en stimulerande praktikperiod som ger inblick i många delar av vår verksamhet. Ambassaden täcker ett stort verksamhetsområde i vilket ingår politiska, handelspolitiska och näringslivsfrämjande frågor, press/information/kultur, inklusive Sverigefrämjande, samt rättsliga frågor och konsulära ärenden. Fokus för ambassadens verksamhet är handels- och Sverigefrämjande. Praktikperioden är ca 20 veckor, exakt tidsperiod bestäms direkt mellan praktikanten och ambassaden. Sista ansökningsdag för praktikplatser HT2017 är fredagen den 10 mars 2017.

Läs mer här


Liberalerna söker praktikant som politisk sekreterare för hösten 2017

Är du intresserad av demokrati och politik? Skulle du vilja lära dig mer om hur den lokala demokratin fungerar och samtidigt vara med och påverka? Då är den här praktikplatsen perfekt för dig. 

LIberalerna (tidigare hette vi Folkpartiet Liberalerna) söker dig som har ett stort intresse för politik och samhällsfrågor, är kreativ, initiativrik och som kan vara med och leda och genomföra alltifrån kampanjarbete till lokalt påverkansarbete. Praktikplatsen omfattar till viss del även internt organisatoriskt arbete, omvärldsanalys och research. Du ska ha bra samarbetsförmåga och periodvis kunna hantera hög arbetsbelastning. I gengäld får du en mycket allmänbildande vistelse hos oss, kontakter och nätverk på ett internationellt plan och viktiga meriter att ta med dig i din fortsatta karriär.

Läs mer här


 

Våren 2017


LSU söker praktikant för våren 2017

Vi söker dig som tillsammans med oss vill arbeta för att unga personer och ungdomsorganisationer inkluderas och tillvaratas som en politisk resurs i genomförandet av Agenda 2030 i Sverige. I ditt arbete kommer du att:

Tillsammans med andra aktörer inom LSU planera och genomföra organisationens arbete för att bidra till att Agenda 2030 implementeras i Sverige
Bistå i arbetet med LSUs representanter till olika FN-församlingar och särskilt ansvara för att samordna arbetet kopplat till Agenda 2030
Samordna ungdomsrörelsen för arbetet med Agenda 2030 i Sverige
Öka kunskapen inom ungdomsrörelsen om regeringens strategi för genomförandet av Agendan i Sverige, och verka politiskt för att ungdomsperspektiv finns närvarande i Sveriges genomförande av Agendan

Läs mer


The National University of Ireland Maynooth, INTERNATIONAL OFFICE, Student Internship Position

Intern Duties and Responsibilities: Duties will be assigned by the Director and his/her nominee and may include, but will not be limited to, the following:

Working with all members of staff of the International Office on assignments and projects;
Welcoming visitors to the Office at Reception and providing wide-ranging information and assistance;
Assisting with the processing of international student applications with regular liaison with applicants and relevant academic departments;
Assist in providing relevant support to Maynooth University international and prospective students;
Responding to enquiries quickly and efficiently;
Monitoring and updating social media channels;
General administrative support.

Läs mer


Praktik på Skåne European Office i Bryssel vårterminen 2017

Skåne European Office i Bryssel erbjuder under vårterminen 2017 en eller två praktik-platser till studenter vid ett lärosäte i Skåne. En förutsättning är att praktik ingår som en integrerad del av studieprogrammet.
Kontoret är litet vilket ger dig som praktikant stora möjligheter att bidra till verksamheten. Arbetet innehåller kvalificerad kunskapsinsamling och rapportering till vår hemmaorganisation, Region Skåne, samt andra aktörer i regionen. Arbetsuppgifterna består också av att delta i nätverksmöten, seminarier och konferenser i Bryssel, samt att bistå med en del rent praktiska uppgifter. Målet är att praktiktiden ska leda till en ökad praktisk förståelse för det arbete som pågår i Bryssel inom EU-institutionerna och i de organisationer och företag som följer institutionernas arbete.

Läs mer


Bli informatör för de Globala Målen

Som ideell informatör för de Globala Målen är du en del av det kommunikationsarbete vi bedriver runt om i Sverige. Efter en inledande utbildningshelg i Stockholm kommer du att bidra till att sprida information om utvecklingsfrågor och de Globala Målen genom framförallt presentationer på skolor, universitet och organisationer. Du ges även möjlighet att bidra med material till våra digitala kommunikationsplattformar, vår hemsida och våra sociala medier. Tillsammans med anställda på UNDP och de övriga informatörerna kommer du att ta fram ditt personliga presentationsmaterial, anpassat efter dina intressen, allt för att på bästa sätt utveckla just dina styrkor och förmågor. Som en av våra informatörer för de Globala Målen är du engagerad i vårt arbete på volontärbasis. Ekonomisk ersättning utgår för resor och boende relaterat till uppdraget.

Läs mer


Internship – UN Women Nordic Liaison Office

From 1 February 2017 – 31 July 2017
Location: UN City, Copenhagen
UN Women is the UN organization dedicated to gender equality and the empowerment of women. A global champion for women and girls, UN Women was established to accelerate progress on meeting their needs worldwide. The internship is full time. You must have full insurance coverage during the entire internship and provide evidence of this.

Läs mer


Praktik vid FN:s livsmedelsprograms nordiska kontor i Köpenhamn

From February 6th – August 11th 2017
Passionate about humanitarian and development assistance? Eager to see a world free from hunger in 2030? Looking to gain experience within communication and advocacy?
World Food Programme (WFP) is the world’s largest humanitarian organization fighting hunger worldwide. Every year, we reach around 80 million people with food assistance in 80 countries. WFP is part of the United Nations system and voluntarily funded. WFP Nordic Office is located in Copenhagen in the UN City, which hosts 11 different UN organisations.

Läs mer


Gör praktik på UNDP våren 2017 - Globala målen

Har du ett intresse för global utveckling? Sök praktik hos oss på UNDP och ta chansen att lära dig mer om FN-systemet och UNDP:s arbete med de Globala Målen!

Vi söker en praktikant som kan delta i vårt dagliga arbete. Du har ett starkt intresse och engagemang för globala utvecklingsfrågor, samt kunskap och förståelse för internationella organisationers arbete. Du har också god erfarenhet av kommunikationsarbete, och är bekväm med att ta fram material för sociala medier och webb.

Läs mer


Praktikanter till vt 2017 /Ambassaden i London

Ambassaden i London erbjuder universitets- och högskolestuderande möjlighet till praktik under högst en termin vid enheten för politik, ekonomi och handelsfrämjande, enheten för press, information och kultur.

Du som söker ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Svenska studenter vid utländska universitet kan också komma ifråga för praktik. Om praktik ej ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga att praktiken är relevant för utbildningsinriktningen. Praktiken omfattar maximalt en termin och genomförs på heltid. Ekonomisk ersättning eller andra förmåner utgår inte. Som praktikant vid ambassaden måste du kunna visa att du har giltig försäkring. Praktikanten måste själv ordna sitt boende i London. Praktiken bör motsvara en termins studier.

Läs mer


Praktiktjänstgöring vid ambassaden i Lissabon Våren 2017

Sveriges ambassad i Lissabon utlyser härmed en praktikplats för vårterminen 2017.

Den handledda praktiken innefattar bland annat informationsinhämtning för rapporter inom områden såsom politik, ekonomi och EU-samarbete, samt andra uppgifter inom ambassadens mångsidiga verksamhet, exempelvis Sverigefrämjande och administration. Ambassaden söker studenter med ekonomisk, statsvetenskaplig eller juridisk inriktning och med kunskaper i och intresse för EU-frågor. Kunskaper i portugisiska är i högsta grad önskvärt. Intresse och fallenhet för rapportskrivning är en förutsättning. Som praktikant bör du vara beredd på att sätta dig in i och vara behjälplig med många olika frågor, samt även kunna arbeta flexibelt och ibland under tidspress.

Läs mer


Praktisera på ambassaden i Brasilia våren 2017

Ambassaden söker två praktikanter till våren 2017. Praktiken fokuserar på främjande, ekonomi, näringsliv och handel, politiska frågor inklusive mänskliga rättigheter och miljö, samt administration.

Syftet med praktiken är att ge studenten en bred inblick i arbetet på ambassaden och dess löpande verksamhet. Samtidigt finns det möjlighet till fördjupning beroende på ambassadens behov och med beaktande av studentens intresse och utbildningsinriktning. Förutom arbete med den löpande verksamheten förväntas praktikanten kunna arbeta självständigt med de uppgifter som uppkommer.

Läs mer


Praktiktjänstgöring vid Sveriges Ambassad i Kuala Lampur

Sveriges ambassad i Kuala Lumpur välkomnar nu ansökningar inför vårterminen 2017, sista ansökningsdatum är 23 oktober 2016

Ambassaden i Kuala Lumpur kan erbjuda en stimulerande praktikperiod som ger inblick i många delar av vår verksamhet. Ambassaden täcker ett stort verksamhetsområde i vilket ingår politiska, handelspolitiska och näringslivsfrämjande frågor, press/information/kultur, inklusive Sverigefrämjande, samt rättsliga frågor och konsulära ärenden. Fokus för ambassadens verksamhet är handels- och Sverigefrämjande.

Läs mer


Praktiktjänstgöring vid Sveriges Ambassad i Pretoria

Ambassaden erbjuder varje termin två praktikplatser för universitetsstuderande. Praktiken är 20 veckor lång och påbörjas i januari 2017. Praktikantens utbildning bör vara på magisternivå och helst ha en inriktning mot ekonomi, juridik eller statsvetenskap. Praktiken skall utgöra en del av utbildningen och vara meriterande för akademiska poäng.

Läs mer


Sveriges ambassad i Lusaka söker praktikant för VT-17

Praktikant för följande område:

 - Regionalt SRHR samarbete med fokus på hälsosystem och hälsofinansiering  

Sveriges ambassad i Lusaka, Zambia, söker en praktikant för vårterminen2017. Ambassaden är den tredje största i Afrika söder om Sahara och ambassadens arbete innefattar bevakning av den ekonomiska och politiska utvecklingen i Zambia, det bilaterala utvecklingssamarbetet med Zambia och det regionala utvecklingssamarbetet inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Dessutom utför ambassaden författningsenliga uppgifter inom migration och stöd till enskilda medborgare.

Praktikperioden omfattar en termin, dvs. ca 20 veckor. Exakt praktikperiod avtalas mellan praktikanten och ambassaden.

Läs mer


Praktiktjänstgöring vid Sveriges ambassad i Singapore

Sveriges ambassad i Singapore erbjuder varje termin möjligheten för två studenter att genomföra sin praktik på ambassaden. Vi välkomnar nu ansökningar inför vårterminen 2017, sista ansökningsdatum är 31 oktober 2016. Ambassadens verksamhet omfattar handels- och Sverigefrämjande, politisk och ekonomisk rapportering, konsulära- och migrationsärenden samt försvars- och säkerhetpolitiskt relaterade frågor.

Läs mer

Sidansvarig:

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
samt humanekologiska avdelningen

Adress: Sölvegatan 10,
223 62 Lund
Telefon: 046-222 17 59

Samhällsvetenskapliga fakulteten