Utvecklingsstudier

Internationellt bistånd

Studenter som läser utvecklingsstudier ges flera yrkesmöjligheter. En särskild inriktning är arbete i internationella organisationer och biståndsorganisationer mot internationell tjänst, upplysnings- och undervisningsverksamhet. Utvecklingsstudier är ett tvärvetenskapligt utbildningsområde som hämtar kunskap och lärarkraft från flera samhällsvetenskapliga discipliner.

Fördjupade kunskaper om utveckling

Det huvudsakliga syftet med ämnet är att i ett mångvetenskapligt perspektiv förmedla och fördjupa kunskaper om förhållanden och utveckling i utvecklingsländer. Ämnet kan med fördel kombineras med andra samhällsvetenskapliga ämnen där studierna inriktas mot utvecklingsfrågor i globalt perspektiv.

Vi erbjuder

Frågor

Om du har frågor om utvecklingsstudier på kandidatnivå, kontakta bids [at] keg [dot] lu [dot] se

Om du har frågor om utvecklingsstudier på masternivå, kontakta lumid [at] keg [dot] lu [dot] se

Om du har frågor om fristående kurser i samhällsgeografi eller GIS med inriktning utvecklingsstudier, kontakta studievagledare [at] keg [dot] lu [dot] se